PSO – Căn cứ vào Tỳ ni Luật tạng và giúp các giới tử thẩm thấu chí nguyện xuất trần thượng sĩ, tối ngày 23/6/2022, các giới tử đã vân tập trang nghiêm tại chánh điện để cử hành nghi thức tác pháp sám hối ba nghiệp thanh tịnh trước khi đăng đàn lãnh thọ giới pháp. Buổi lễ diễn ra tại 02 giới trường: Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một) dành cho giới tử Tăng và chùa Bồ Đề Đạo Tràng (phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An) dành cho giới tử Ni.

Trong Luật có dạy:“Giới thể được thanh tịnh thì các thiện pháp mới nhân đó mà phát sinh, bằng có chút nhiễm ô thì đạo nghiệp cũng khó mà thành tựu”. Trước khi muốn đăng đàn lãnh thọ giới pháp, các giới tử phải chí thành sám hối ba nghiệp cho thanh tịnh, như chiếc bình dơ muốn đựng thức uống thì phải súc rửa cho thật sạch. Toàn thể giới tử Tăng, Ni một lòng thành kính hướng lên ngôi Tam bảo cao quý, ngũ thể đầu địa, phủ phục sát đất đảnh lễ thỉnh pháp sám hối tam nghiệp, chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc Đại Giới đàn và tấn đàn truyền giới vào 25/6 (nhằm ngày 27/5 AL).

Những hình ảnh được Ban TT-TT và TH PSO ghi nhận được: