PSO – Sáng ngày 16/5/2022 (16 tháng 4 năm Nhâm Dần), tại Trú xứ chùa Phổ Đà (340 Phan Chu Trinh, Q. Hải Chậu, TP.Đà Nẵng), Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp thọ an cư cho chư hành giả trong thành phố.

Quang lâm tham dự có Hòa thượng Thích Từ Tánh – UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Trí Viên – Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN thành phố; Hòa thượng Thích Thiện Toàn – UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm – UV HĐTS GHPGVN, Phó ban Trị sự GHPGVN thành phố; chư Tôn đức BTS Phật giáo thành phố và các quận huyện cùng chư Tôn đức tại các cơ sở tự viện toàn thành phố.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Trí Viên – Trưởng ban Tăng sự thay mặt BTS Phật giáo thành phố phát biểu: An cư là sinh hoạt truyền thống của Tăng, y cứ vào Tỳ ni Luật tạng cứ vào 3 tháng mùa Hạ chư Tăng Ni phải tập trung về một trú xứ nhất định để thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam vô lậu học, nghiên tầm kinh, luật, luận, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội, lợi lạc quần sanh.

Thượng tọa Thích Thông Đạo – UV HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN thành phố trình đọc danh sách chư hành giả đăng ký An cư. Theo đó danh sách hành giả toàn thành phố đăng ký gồm có 565 vị (chư Tăng: 343 vị; chư Ni: 222 vị).

Sau nghi thức lạy Phật, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Cảnh, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Đức – đại diện Ni bộ y Bát kỉnh pháp đến trước Đại Tăng tác bạch cầu giáo giới An cư.

Sau đó, chư Tăng thực hiện nghi thức tác pháp An cư. Tại chùa Bảo Quang chư hành giả Ni cũng đã tác pháp An cư trong buổi sáng cùng ngày.

Kết thúc buổi lễ, Hòa thượng Thích Từ Tánh đã có lời sách tấn: Chư hành giả hãy cố gắng tận dụng thời gian 3 tháng quý báu nghiêm túc tu học, khép mình trong giới, an trú trong thiện pháp để trưởng dượng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT-TT PG Đà Nẵng