PSO – Sau khi tiêm mũi 1 vào ngày 29/7/2021; sáng nay, ngày 31/8/2021 tại sảnh lớn Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng chức sắc các tôn giáo thành phố được tiêm Vacxin Covid-19 mũi 2, trong đó Phật giáo có 30 vị Tăng Ni là Thường trực BTS GHPGVN thành phố Đà Nẵng.

Chức sắc các tôn giáo là những người đảm trách nhiều công việc của Giáo hội, là những người thuộc nhóm có nguy cơ cao. Việc lãnh đạo thành phố bố trí tiêm Vacxin cho chức sắc các tôn giáo trong thời gian tương đối khá sớm không những thể hiện sự quan tâm mà còn mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc “miễn nhiễm cộng đồng”.

Hy vọng rằng, người dân cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, sớm tiếp cận được nguồn Vacxin để mọi người dân đều được tiêm chủng, am tâm hơn trong mọi sinh hoạt.

Trong lúc này đây, tiêm Vacxin là giải pháp tốt nhất để miễn nhiễm cộng đồng và từ đó mới có thể dần đẩy lùi dịch bệnh, cuộc sống sớm trở lại bình thường, nhân dân được an vui.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

 Nguyên Tâm – Ban TTTT PG Đà Nẵng