Ngày 17/9/2019 (nhằm ngày 19/8 năm Kỷ Hợi) Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh dành cho lớp Sa-di tập sự tiếp tục diễn ra ngày thứ 2  tại tịnh xá Ngọc chánh, huyện Ea H’leo tỉnh Đắk Lắk. Với nhân nhân duyên lành này,  Phật tử Trần Thị Yến Vi đã được chư Tôn đức làm lễ thế phát xuất gia.

Phật tử Trần Thị Yến Vi sinh năm 2004, được sự hướng dẫn của Sư cô Hỷ Liên thuộc đạo tràng tịnh xá Ngọc Đạo và sự chứng minh của Đại đức Thích Giác Hoàng – Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn 3, cùng chư Tôn đức Tăng Ni và gần 80 hành giả có mặt tại khóa bồi dưỡng đã trang nghiêm chứn minh lễ thế phát xuất gia cho Phật tử Yến Vi với  Pháp danh Mỹ Hào.

Dịp này, Đại đức Thích Giác Hoàng chia sẻ: Xuất gia cần phải huỷ bỏ sự chưng diện về thân thể và sự ăn mặc. Nếu chạy đuổi theo hình thức tô điểm bên ngoài, người mới xuất gia dễ làm mất vẻ trang nghiêm nơi thân tướng. Hành giả cần phải tránh ăn mặc quần áo và sử dụng tư trang, giày dép với các kiểu dáng và màu sắc không phù hợp với nhà đạo. Việc ăn mặc nói lên cốt cách của người tu. Cùng đó, Đại đức cũng dạy về năm đức của người xuất gia để giúp chư hành giả ý thức về sứ mạng và trách nhiệm của người tu đối với đạo pháp.

Được biết, trên tinh thần trở về nguồn cội, Bồi dưỡng Đạo hạnh dành cho lớp Sa-di tập sự nhằm tạo điều kiện cho người mới xuất gia tắm mình trong giáo pháp của Tổ Thầy, chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn 3 Hệ phái Khất sĩ. Đây là cơ hội cho hàng sơ cơ mới bước chân vào đạo uốn nắn tâm viên, học tập kiến thức căn bản về Phật pháp và thực hành oai nghi phép

Ngọc chơn

The post Đắk Lắk: Lễ Xuất gia trong Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 19 tại tịnh xá Ngọc Chánh appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.