Đắk Nông: Chùa Hoa Khai chăm lo đời sống cho người dân nhân dịp mừng xuân Nhâm Dần 2022

0

PSO – Chiều ngày 15 tháng Chạp năm Tân Sửu, dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Chiếu Ý – Trụ trì chùa Hoa Khai, nhóm từ thiện Thiện Phước, CLB chùa Thiện Phước, đã có chương trình chăm lo đời sống cho 100 hộ dân trên hai xã Nghĩa Thắng , Đạo Nghĩa .mỗi phần quà gồm gạo, dầu ăn, đường …mỗi phần quà là gần 300 ngàn đồng.

Bên cạnh đó có gia đình phật tử Huế Thanh cũng phát tâm mỗi hộ 100 ngàn đồng cho 40 hộ xã Đạo Nghĩa .để hồi hướng cầu siêu cho Hương Linh phật tử Lê Thanh ,nương nhờ thiện sự này sớm sanh về cảnh giới an lành. Được biết tổng giá trị cho thiện sự này là gần 50 triệu đồng .

Thay mặt bà con địa phương, xin niệm ơn nhóm từ thiện Thiện Phước ,clb Chùa Thiện Phước , gia đình Phật Tử Huế Thanh đã hỗ trợ cho chương trình thiện sự này.

Cầu nguyện Tam bảo chứng minh, nguyện phước lành đến cho tất cả chúng sanh đều an lành.

Nam mô công đức lâm Bồ tát.

Phật giáo Đắk Nông