GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TRỊ SỰ
————-
Số: 465 /BTS-VP

V/v vận động tăng ni và phật tử tình nguyện viên tham gia tuyến đầu hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Đồng Nai, ngày 17  tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:  

– Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố;

– Quý Tôn đức Giáo phẩm, tăng ni trụ trì các tự viện;

– Quý tín đồ phật tử.   

Đại dịch Covid-19 tái phát lần thứ 4 đang diễn ra hết sức phức tạp tại Việt Nam; đặc biệt là tại Đồng Nai chúng ta, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Với truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cung dân tộc, trong thời gian qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cấp huyện; tăng ni và phật tử đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên, chúng ta chưa thực hiện việc hỗ trợ nguồn nhân lực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN gửi đến chư Tôn đức tăng, ni và phật tử  ngày 18/7/2021 và Công văn số 647/BTG-TCHC ngày 30 /7/2021 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc vận động chức sắc, tu sĩ, phật tử tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tha thiết kêu gọi chư Tôn đức tăng ni, phật tử hoan hỷ tình nguyện đăng ký tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch với các nội dung như sau:

– Điều kiện tham gia: Là tăng ni và phật tử có độ tuổi từ 18 đến 50, có sức khỏe tốt, không có bệnh nền và đảm bảo tâm lý để tham gia công tác phòng, chống dịch.

– Nhiệm vụ: (1) Phục vụ tại các Bệnh viện, Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 và các Khu các ly tập trung; (2) Tham gia cùng với các lực lượng truy vết, sàng lọc các đối tượng F0, F1, F2 và F3 trong cộng đồng.

– Điều kiện đảm bảo: Các tình nguyện viên được hưởng chế độ hỗ trợ như: (1) Tầm soát và tiêm vaccine theo từng đợt đăng ký và phân bổ cho các Bệnh viện dã chiến, Khu cách ly, Trung tâm y tế địa phương; (2) Được cung cấp đồ bảo hộ thực hiện nghiệm vụ; (3) Các chế độ ăn, nghỉ theo Bệnh viện dã chiến, Khu cách ly.

Giao cho Đại đức Thích Thiện Mỹ, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh thay mặt Ban Trị sự tỉnh làm đầu mối tiếp nhận thông tin liên hệ trao đổi với chính quyền thống nhất chương trình cụ thể. Giao cho Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện làm đầu mối tiếp nhận tại địa phương và liên hệ với Đại đức Thích Thiện Mỹ (SĐT 0908480146).

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai mong muốn nhận được những tấm lòng của tăng ni và phật tử, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

Trân trọng!

[Đường link đăng ký xin hãy nhấn vào đây]

Nơi nhận:

– Như trên;
– Ban Dân vận Tỉnh ủy;
– UBMTTQVN tỉnh;
– Ban GĐ Công an tỉnh;
– Ban Tôn giáo tỉnh;
– Phòng PA02 CA tỉnh;
– Lưu Vp. BTS.

 TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG kiêm CHÁNH THƯ KÝ

Hoà thượng Thích Bửu Chánh