PSO – Sáng ngày 7/6/2020 (16/04 nhuần năm Canh Tý), Sư cô Thích nữ Tịnh Minh – Trụ trì chùa Bảo An (xóm An Lã, thôn 4, xã An Hội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) cùng đoàn Phật tử TP.HCM đã đến cúng dường chư Tăng nội viện trường hạ và chư Ni ngoại viện khu vực Thiền viện Thường Chiếu, tỉnh Đồng Nai.

Nhằm để hộ trì chư Tăng, Ni tu tập trong ba tháng mùa mưa, Sư cô Thích nữ Tịnh Minh đã hướng dẫn Phật tử sắm sanh lễ vật, tịnh tài cúng dường lên chư Tôn đức. Tại khách đường thiền viện Thường Chiếu, Phật tử đại diện đoàn tác bạch cúng dường, bày tỏ tâm nguyện của hàng Phật tử muốn thực hành lời Đức Phật dạy: “Hộ Pháp – An Tăng”. Chúc chư Tôn đức pháp thể khương an, tấn tu đạo nghiệp, tiếp tục con đường hoằng pháp làm lợi lạc chúng sinh.

Đại diện chư Tăng nội viện tại Thiền viện Thường Chiếu thọ nhận phẩm vật cúng dường của đoàn. Gửi lời tri ân đến Sư cô Thích nữ Tịnh Minh và chúc nguyện cho quý Phật tử trong đoàn được nhiều phúc lạc, thành tựu mọi thắng duyên trong cuộc sống.

Dịp này, Sư cô Thích Nữ Tịnh Minh cũng đã hướng dẫn Phật tử cúng dường 700 phần quà đến chư Ni ngoại viện khu vực Thiền viện Thường Chiếu. Tổng số tiền chung của đợt cúng dường này là 200 triệu đồng.

Trung Thắng

 

The post Đồng Nai: Chùa Bảo An (Hà Nam) cúng dường chư Tăng, Ni trường hạ Thiền viện Thường Chiếu appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.