PSO – Sáng ngày 27/7/2022  (nhằm 29/6 năm Nhâm Dần), đoàn Phật giáo huyện Long Thành do Đại đức Thích Đạt Ma Chí Hải – Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức cho chư Tăng Ni, đạo tràng Phật tử trong huyện thăm và cúng dường các trường hạ trên địa bàn.

Tháp tùng đoàn có: Đại đức Thích Nguyên Thông – Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Thành; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS huyện, chư Tăng Ni, Phật tử trong huyện đã đến thăm và cúng dường các trường hạ do BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức tại các điểm: chùa Tỉnh Hội dành cho chư Tăng; chùa Đại Giác dành cho chư Ni. Sau đó, đoàn thăm cúng dường và sách tấn tu học các điểm An cư Kiết hạ do BTS GHPGVN huyện Long Thành tổ chức, trường hạ Tăng tại chùa Bửu Hưng và trường hạ Ni tại chùa Vân Long.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn Đại đức Thích Đạt Ma Chí Hải đã vấn an sức khỏe đến chư Tôn đức Ban Chức sự hạ trường, chư hành giả an cư và tác bạch cúng dường tịnh tài, tịnh vật.

Thay mặt chư hành giả an cư, Ban Chức sự các hạ trường đã tri ân công đức chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Thành cùng như tán thán công đức hộ trì Tam bảo của đạo tràng Phật tử trong huyện, nhằm giúp chư Tăng Ni an tâm tu học trong ba tháng an cư.

Buổi cúng dường thành tựu viên mãn pháp hỷ sung mãn.

Ban TT-TT PG Long Thành