PSO – Sáng ngày 20/11/2022 (nhằm ngày 27/10/Nhâm Dần), tại Thiền viện Phước Sơn (số 368, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) Phật tử Sài Gòn trang nghiêm tổ chức lễ Nhà giáo 20-11 tri ân HT.TS Bửu Chánh – Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, bậc thầy nhiều thế hệ của Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh.

Mở đầu chương trình lễ tri ân bằng nghi thức khai kinh Tam Bảo, sư Phước Toàn thuyết pháp, bát hội và chụp với sư Cả Bửu Chánh.

Trong buổi thuyết pháp sư Phước Toàn thuyết pháp đề tài: Ý nghĩa thầy tổ và người học trò nên làm năm việc theo KINH LỄ BÁI SÁU PHƯƠNG (Siṅgalovadasutta). Nội dung như sau:

Nầy gia chủ, đối với phương nam tức thầy tổ, người học trò nên làm năm việc: Một là giữ lòng kính trọng. Hai là quan tâm săn sóc. Ba là chăm chỉ học hành. Bốn là đáp ứng khi cần. Năm là hấp thụ những gì được truyền dạy. Ðáp lại, đối với trò, thầy nên làm năm việc: Một là dạy trò những chuyên môn của mình. Hai là dùng phương pháp dễ hiểu. Ba là không giấu nghề. Bốn là giới thiệu tiến thân. Năm là bố trí an toàn cho trò. Ðó là cách lễ bái phương nam tức đạo nghĩa thầy trò. Làm như vậy được an lạc không gì lo lắng”.

Sau thuyết pháp chư Tăng bát hội quanh bổn tự.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Nguyễn Ngọc Hùng