Giá trị và Ý nghĩa quán nguyện Thành đạo trong Khóa tu Online khu vực Châu Á.

1.Giá trị và Ý nghĩa quán nguyện Thành đạo.

Sông Nerañjarā hiền hòa chảy nhẹ trong màn đêm giá lạnh mùa đông tháng Chạp, nơi gốc cây Assattha ẩn sĩ Siddhattha Gotama vẫn đang ngồi yên tĩnh theo dõi hơi thở với tâm và trí hoàn toàn tỉnh thức, thanh khiết…thế rồi chợt nhiên ánh sáng lung linh soi chiếu, màn đêm không còn, Siddhattha Gotama mĩm cười nhẹ nhàng, trong Ngài bây giờ được bao phủ bởi an nhiên và trí tuệ. Ngài lần lượt nhìn nhận và xem xét rõ từng ngọn ngành của con người và muôn vật. Đối diện và giác niệm. Một bậc Giác ngộ ra đời!

Cảnh vật thơm nhẹ, hoa nở trái mùa, mặt đất rúng động, muôn chim hoan ca, giây phút thiêng liêng ấy đi vào vĩnh cữu. Từ ấy nhân loại có ngày kỷ niệm Đức Phật Thành đạo.

Quán nguyện Thành đạo được hiểu là quán chiếu và nguyện cầu. Quán là xem xét, chiếu nhìn sự biến động của tự thân và tự tâm. Nguyện là mong muốn, nguyện cầu và hy sinh. Quán nguyện Thành đạo không chỉ nhìn vào đức Phật đang an nhiên trên tòa sen mà phải quán chiếu nhiều vấn đề xung quanh quá trình tu tập và chứng  ngộ của Đức Phật, đồng thời nguyện cầu, mong muốn mình và chúng sanh cùng được thành tựu, nếm trải được pháp lạc tối thượng.

Đức Phật Thành đạo được bắt nguồn từ sự kiện xuất gia của thái tử Siddhattha. Sự ra đi của Thái tử là một sự xả ly tuyệt vời. Xả bỏ ngôi vị, vợ đẹp con xinh…, một sự từ bỏ vượt trên ý chí tầm thường. Tiếp đến là sự từ bỏ truyền thống khổ hạnh, khai sáng một con đường tu tập tươi mới, sau khi đã trải qua thực tập ép xác nhưng vẫn không thể giải phóng khổ đau… Cuối cùng, bằng con đường quán chiếu thân tâm, chiến thắng mọi dục vọng bản thân, thấy trọn ngọn ngành của vạn vật thế gian, Siddhattha Gotama đã vượt qua khổ đau sanh tử, được trời người cung kính tôn xưng Ngài là bậc Giác ngộ.

Như vậy, sự Thành đạo của Đức Phật trải qua nhiều giai đoạn và cũng mang nhiều ý nghĩa quan trọng, tuy nhiên nổi bật hơn hết vẫn là sự trở về quán chiếu, tu tập con đường trung đạo, không khổ hạnh cực đoan và cũng không hưởng thọ dục lạc. dọn dẹp nội tâm trong sạch, chuyển hóa ý thức về giác niệm, hướng thượng bản thân và kiểm soát mọi hành động thân tâm trong từ bi và thương yêu.

  1. Quán nguyện Thành đạo trong Khóa tu online khu vực Châu Á.

Kính lạy Đức Thế Tôn, hôm nay trong tần sóng không gian trên Zoom, ứng hợp với điều kiện hiện tại, tất cả hành giả trong Khóa tu “Phật là Quê hương” chúng con khắp nơi các nước đang cùng hội tụ, mọi trái tim đang cung kính hướng về để cảm nhận giây phút nhiệm mầu, ngập tràn đầy năng lượng thiêng liêng từ đấng Giác ngộ. Giờ phút này đệ tử chúng con lắng lòng chiêm nghiệm thực tập nếm trải khoảnh khắc thanh tịnh. Giữa biển đời xa hoa cám giỗ, dục vọng hơn thua, chúng con tạm gác bỏ để tận hưởng sự an yên của tâm thức. Chúng con ngay giây phút này dừng lại và nhìn sâu vào chính mình và vào từng sự vật. Chúng con đang thực tập với toàn bộ sự cung kính thành khẩn nhất. Chúng con đang tự kiểm soát nội tâm và sự biến chuyển của từng chi phần trên thân; chúng con thực tập để mình được gần đến với Đức Phật, tất cả vì hướng đến giải thoát giác ngộ; vì hướng đến hạnh phúc cho tự thân và cho mọi người, mọi loài.

Chúng con quán chiếu lời dạy của Thế Tôn: “Nếu thấy việc này là xấu, những việc này là bất thiện, những việc này bị người có trí chỉ trích, những việc này nếu tuân theo và thực hiện sẽ mang lại tai hại và xấu xa, thì hãy bỏ.”  Còn “Nếu thấy việc này là tốt, những việc này là thiện, những việc này được người có trí tán thán, những việc này nếu tuân theo và thực hành sẽ mang lại lợi ích tốt đẹp, thì hãy chấp nhận chúng”.

Kính lễ Đức Thế Tôn, giờ này chúng con đang lắng lòng và thanh tịnh, mọi thứ trở nên mềm mại, sáng trong và hạnh phúc quá. Xin đem năng lượng an lạc này lan tỏa khắp nơi, nguyện cho thế giới được hòa bình, nhân dân an lạc, tật dịch Covid -19 được tiêu trừ. Mọi người, mọi loài chúng sinh cũng đều khởi được tâm lành, tham sân giảm nhẹ, thương yêu chấp nhận cùng nhau. Với tất cả lòng tôn kính vô biên, mong Đức Thế Tôn minh chứng và hộ niệm cho hết thảy chúng con.

Lời quán nguyện Thành Đạo trong Khóa tu online “Phật là Quê hương” đã khép lại, nhưng nguyện rằng chúng con và tất cả chúng sanh luôn ý thức quán chiếu để nếm trải hạnh phúc an vui.

Cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn!

 Ban TT-TT Khóa tu online “Phật là Quê hương”