PSO – Sáng ngày 15/8/2021 (nhằm ngày 08/7 năm Tân Sửu), chư Tôn đức BTS Phật giáo tỉnh Hà Nam đã đi thăm và trao quà hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tại 3 chốt kiểm dịch COVID-19 huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Tham gia trao quà có: TT. Thích Thanh Viên – UV Ban kiểm soát TƯ GHPGVN, Phó BTS Phật giáo tỉnh Hà Nam, kiêm Trưởng Ban kiểm soát Phật giáo tỉnh Hà Nam; ĐĐ. Thích Giác Quang – UV BTS Phật giáo tỉnh Hà Nam, Phó Trưởng Ban Kiểm Soát Phật giáo tỉnh Hà Nam, Phó Thường Trực BTS Phật giáo huyện Thanh Liêm; ĐĐ. Thích Thanh Hưng – UV BTS Phật giáo tỉnh Hà Nam, Phó BTS Phật giáo huyện Thanh Liêm; ĐĐ. Thích Minh Đức – Uỷ Viên BTS Phật giáo tỉnh Hà Nam, Phó Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Hà Nam, Uỷ Viên Thường Trực BTS Phật giáo huyện Thanh Liêm.

Tại chốt kiểm dịch xã Thanh Hải, đoàn đã hỗ trợ các phần quà nhu yếu phẩm và 5 triệu đồng tiền mặt.

Tại chốt kiểm dịch xã Liêm Sơn, đoàn cũng đã thăm hỏi động viên lực lượng tuyến đầu nơi đây và hỗ trợ các phần quà nhu yếu phẩm và 5 triệu đồng.

Đoàn còn đến thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu tại chốt kiểm dịch xã Liêm Tuyền và hỗ trợ những phần quà nhu yếu phẩm cùng với 2 triệu đồng tiền mặt.

Tổng trị giá các phần quà và tiền mặt hỗ trợ tại 3 chốt kiểm dịch là 17 triệu đồng.

Sự quan tâm, động viên đối với lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch của chư Tôn đức BTS Phật giáo tỉnh Hà Nam là nghĩa cử cao đẹp của người con Phật, thắm đượm tình người trong đại dịch.

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

Tuệ Tâm