Sáng ngày 28/7/2022, sau một thời gian tu tập dưới mái già lam thanh tịnh, 308 bạn khóa sinh tham dự khóa tu tuổi trẻ tại chùa Bằng – Linh Tiên tự đã phát tâm thiện lành muốn quy y Tam Bảo, trở thành người đệ tử chân chính thuận thành của Đức Thế Tôn, sống cuộc đời tỉnh thức.

Đáp ứng mong muốn đó, Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm cùng chư Tăng đã đăng đàn truyền thụ Tam quy ngũ giới cho các thiện nam tín nữ. Quy y Tam Bảo chính là quay về nương tựa ba ngôi báu Phật – Pháp – Tăng, giữ gìn 5 giới cấm: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không sử dụng chất kích thích. Tam quy giúp mỗi người có chỗ dựa tinh thần thù thắng, vững chắc, tránh bị đọa vào ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ngũ giới là phương pháp thiết thực và cụ thể giúp chúng ta ngăn ngừa những hành động sai trái nơi thân, khẩu, ý, từ đó mà đạt được sự an vui trong hiện đời và vị lai. Tam Bảo là điểm nương tựa khởi đầu, là nền tảng căn bản rất quan trọng mà tất cả Phật tử tại gia cần ý thức và thể hiện tốt đẹp trong cuộc sống.

Đại chúng đều thành kính lắng nghe Hòa thượng, nhất tâm nguyện thọ trì những lời Phật dạy, thực hiện giữ gìn 5 điều giới và 3 phép quy.

Các khóa sinh đăng ký quy y Tam Bảo

Đại đức Thích Tâm Sỹ giảng giải cho các khóa sinh ý nghĩa của việc quy y Tam Bảo

Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm cùng chư Tăng đăng đàn truyền thụ Tam quy ngũ giới cho các bạn trẻ

 

Ban truyền hình trực tuyến PSO