PSO – Căn cứ Tỳ Ni tạng, giới luật Đức Phật chế định, sáng nay 28/7 (nhằm ngày 30/6/Nhâm Dần), chư Tôn đức Hội đồng Điều hành, quý Thầy cô Văn phòng và gần 500 hành giả an cư của Học viện PGVN tại Hà Nội đã trang nghiêm làm lễ bố tát, thuyết giới Tỳ khiêu, Tỳ khiêu Ni theo thông lệ. Đây là kỳ Bố tát thứ tư của trường hạ chùa Sóc Thiên Vương trong mùa an cư năm nay.

Hoà thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thư ký HĐTS TƯGH, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện PGVN tại Hà Nội, Đường chủ Hạ trường chùa Sóc Thiên Vương; chư Tôn đức Văn phòng, Ban Quản chúng cùng toàn thể Tăng Ni sinh Học viện tham dự đông đủ.

Chư Tăng tuần tự theo hạ lạp trang nghiêm tự lập tại Thiền đường Tòa Viên Quang. Đại chúng đã thành kính niêm hương bạch Phật, đỉnh lễ Tam bảo và phát lồ sám hối.

Tăng sinh Thích Tâm Đức, Thích Tục Khôi được Đại Tăng sai cử tụng giới. Ngoài ra, chúng Sa di và Hình đồng sau khi nghe giáo giới được chư Tăng hướng dẫn tụng “24 chương uy nghi dành cho người xuất gia”. Chư Tăng đồng thanh tụng lại các giới luật được đức Phật chế định, tự thúc liễm thân tâm và trang nghiêm Tăng đoàn. Sau khi lễ Bố tát hoàn mãn, Hòa thượng Đường chủ đã có đạo từ, nhận định phần tụng giới sáng nay và chỉ đạo một số công việc, phép tắc quy củ trong trường hạ. Đại chúng đều nhất tâm hoan hỷ, y giáo phụng hành lời Hòa thượng chỉ dạy.
Lễ Bố tát, thuyết giới là một trong những sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn nói chung, Học viện nói riêng, giúp cho mỗi người tăng trưởng giới đức, Tăng già đoàn kết, hòa hợp, thanh tịnh, góp phần vào thành quả tu học của mỗi Tăng Ni sinh trong thời gian theo học tại Học viện PGVN tại Hà Nội.

Do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, toàn bộ TNS nội trú tại Học viện được về nghỉ phép tại trụ xứ trong thời gian 3 ngày (30/6 đến 2/7 âm lịch). Trong thượng tuần tháng 7, dự kiến trường hạ Học viện sẽ làm lễ Tạ pháp vào sáng ngày 6/7 và sau đó là ba ngày hành đạo, lễ Tự tứ kết thúc mùa an cư vào sáng ngày 14/7 âm lịch.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT-TT Học viện