PSO – Căn cứ Tỳ ni tạng, giới luật đức Phật chế định, sáng nay 23/11 (nhằm ngày 30/10/Nhâm Dần), chư Tôn đức Hội đồng Điều hành, quý Thầy cô Văn phòng và gần 500 Tăng Ni sinh của Học viện PGVN tại Hà Nội đã trang nghiêm làm lễ bố tát, tụng giới Tỳ khiêu, Tỳ khiêu Ni theo thông lệ.

Hoà thượng Thích Thanh Đạt, Uỷ viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện; Đại đức Thích Đạo Mẫn, Chánh Văn phòng Học viện, Văn phòng, Ban Quản chúng cùng toàn thể Tăng Ni sinh tham dự đông đủ.

Chư Tăng tuần tự theo hạ lạp trang nghiêm tự lập tại Thiền đường Tòa Viên Quang. Đại chúng đã thành kính niêm hương bạch Phật, đỉnh lễ Tam bảo và phát lồ sám hối. Chư Tăng đã đồng thanh tụng lại các giới luật được đức Phật chế định, tự thúc liễm thân tâm và trang nghiêm Tăng đoàn.

Bố tát là ngày định kỳ thuyết giới, các chúng đệ tử của Đức Phật tụ hội về một cương giới, tác pháp Yết ma thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của người tu hành nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân tuệ mạng khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Lễ Bố tát, tụng giới giúp cho mỗi Tăng Ni sinh nuôi lớn các thiện pháp, đoàn kết Tăng đoàn, giữ gìn tinh thần lục hoà cộng trụ trong thời gian theo học tại Học viện PGVN tại Hà Nội.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban Truyền thông Học viện