PSO – Đại lễ tuần lâm chung thất Đức Đệ Tam Pháp Chủ do Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội và môn đồ pháp quyến tổ chức.

Tham dự có chư vị Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Trí Quảng – Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Giám luật; Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký; cùng chư vị Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN. PSO – LỄ chung thất ĐẠI lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ Đệ tam Pháp chủ GHPGVN. PSO – Đ

Hội đồng Trị sự có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực, cùng chư vị Phó Chủ tịch HĐTS: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (kiêm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội), Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký); chư vị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương và Ban Thường trực Ban Trị sự các tỉnh, thành phố.

Về phía chính quyền, hiện diện tham dự có bà Trần Thị Minh Nga – Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, cùng lãnh đạo của các cơ quan Trung ương, TP.Hà Nội, địa phương sở tại.

Tại lễ tưởng niệm, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã dâng lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội, nhắc lại công hạnh và những đóng góp to lớn cho Phật giáo Việt Nam của cố Đệ Tam Pháp Chủ.

Chư tôn đức giáo phẩm đã dâng hương, mặc niệm và đồng thanh nhất tâm tụng Bát-nhã tâm kinh, niệm Phật và hồi hướng thành kính tưởng niệm trước Giác linh đài Đức Đệ Tam Pháp Chủ.

Trước đó, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ tưởng niệm tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) – trụ sở của Trung ương GHPGVN và chùa Vĩnh Nghiêm – TP.HCM nhân tuần lâm thứ năm và thứ sáu của Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN.

Liên quan tới việc suy tôn vị lãnh đạo tinh thần tối cao theo quy định tại Điều 17- Chương IV Hiến chương GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đã có phiên họp đặc biệt ngày 1-12-2021, để đề cử một trong các vị Phó Pháp chủ đảm nhiệm Quyền Pháp chủ. Theo đó, chư tôn Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đã nhất tâm cung cử Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đảm nhận Quyền Pháp chủ, cùng yết-ma và ký vào văn bản, lãnh đạo mọi hoạt động của Hội đồng Chứng minh, sẽ suy tôn tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của GHPGVN vào cuối năm 2022.

Trước đó, chiều ngày 7/12, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN cùng chư tôn đức Tăng Ni thường trực BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, đại diện môn đồ pháp quyến đã vân tập trước Bảo tháp – nơi an vị xá lợi Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN, cung kính đỉnh lễ, niêm hương cúng dàng, tụng kinh A Di Đà, nhiễu quanh bảo tháp 3 vòng, trợ duyên giác linh Đức Đệ Tam Pháp Chủ hóa sinh cảnh giới Phật. Sau đó, chư tôn đức HĐTS TƯ GHPGVN, chư tôn đức Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Hà Nội, cùng đại diện môn đồ pháp quyến đã thực hiện nghi thức an vị tôn tượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN – Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Tôn tượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ được an vị tại chính giữa, hàng thứ tư trong hậu cung tổ đường chùa Viên Minh.

Tôn tượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN được tạc theo tỷ lệ người thật. Tôn tượng được chế tác công phu, tỉ mỉ, đã khắc họa một cách toàn diện chân dung cuộc đời phạm hạnh của Đức Pháp Chủ, toát lên được: Thần thái của một bậc cao tăng chân tu đắc đạo; sự rắn rỏi, an lạc của một thiền sư nông tăng thanh bần thủ đạo; sự khoát thước trong nhân cách của một trang Thích tử uyên thâm Phật pháp;  Sự chứng ngộ, liễu đạt của một bậc côn bằng – cả cuộc đời nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực xa lìa ngũ dục, lục trần; Sự từ bi của một vị Bồ tát tái lai – yêu thương, tôn trọng Phật tính của muôn loài chúng sinh; Sự tận tâm cống hiến cho Đạo Pháp – Dân tộc của một vị sứ giả Như Lai, cả cuộc đời phạm hạnh tu hành thực hành sứ mệnh hoằng dương Phật pháp lợi lạc quần sinh.

Diệu Tường