Sáng ngày 18 – 8 – 2018, Tăng chúng hạ trường chùa Quán Sứ (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ Tạ pháp An cư Kiết hạ PL.2562 – DL.2018.


 
Buổi lễ cung đón HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban TTTT GHPGVN; HT.Thích Thanh Hưng, UVHĐTS – Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư Chứng minh cùng chư tôn đức Tăng Ni trong hạ trường, đạo hữu Phật tử các đạo tràng, tổ Phật tử chùa Quán Sứ và đông đảo Phật tử thập phương cùng về tham dự.

Tại buổi lễ, chư tôn đức chư Tăng Ni hạ trường dâng lời tác bạch, lễ tạ Hòa thượng Đường chủ – Đức Pháp chủ GHPGVN – Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ (vọng bái) và cảm tạ chư tôn đức Ban Giảng sư, tri ân tới Phật tử đã hộ trì cho chư Tăng Ni an cư viên mãn trong ba tháng.

Sau phần nghi lễ Bông hồng cài áo HT.Thích Gia Quang nhắc nhở  Tăng Ni, Phật tử nghiêm trì giới luật. Tổng kết thời gian an cư năm 2018 và ý nghĩa  khóa tụng kinh Hiền Ngu trong ba tháng hành trì tu tập…


 

Hòa thượng mong rằng từng hành giả sau khi kết thúc an cư sẽ mang hết sức lực và tâm huyết của mình để hoằng truyền Chính pháp, lấy giáo pháp của Đức Phật là kim chỉ nam dẫn đường và hành đạo, thực hiện trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của người đệ tử Phật.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

 

                    Đại đức Thích Thanh Nhật thông qua chương trình 

                                                    Nghi thức bông hồng cài áo

                                            Đại diện Phật tử dâng lời cảm tạ

                                            Toàn thể Đạo tràng Hồi hướng

Phúc Thịnh