PSO – Sáng ngày 7/6 (nhằm ngày 16/4 nhuận Canh Tý), tại chùa Quán Sứ (số 73, phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm) đã trang nghiêm tổ chức lễ Tác pháp An cư Kiết hạ PL.2564 – DL.2020 cho 30 vị hành giả.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm dưới sự Chứng minh của: Đức Trưởng lão HT. Thích Phổ Tuệ –  Đệ Tam Pháp chủ HĐCM, đương vị ngôi đường chủ; HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tăng sự TƯ, chánh Duy-na Trường hạ Quán Sứ; HT. Thích Thanh Hưng – Ủy viên HĐTS, Cố vấn ban Hướng dẫn Phật tử TƯ; HT. Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông TƯ; HT. Thích Thanh Điện – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng I TƯ; TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; TT. Thích Thanh Tuấn, TT. Thích Thanh Huân – Đồng Ủy viên thường trực HĐTS, cùng chư Tôn đức Tăng, Ni trở về nơi tùng lâm hạ trường.

Trước khi tác pháp an cư, Đại chúng vân tập Tổ đường đảnh lễ chư vị tổ sư, niệm hương và dâng lời tác bạch. 

Sau đó, HT. Thích Gia Quang đã nhắc lại ý nghĩa về ba tháng An cư Kiết hạ hàng năm của người hành giả, đúng với lời dạy của Đức Phật. Theo thông lệ, 3 tháng An cư, chư Tôn đức Tăng, Ni thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

HT. Thích Gia Quang đã nhắc lại ý nghĩa lời dạy của Đức Phật về ba tháng An cư Kiết hạ
Quang cảnh buổi lễ

Đức Phật dạy: “này các Tỳ kheo phải kiết hạ an cư trong ba tháng mùa mưa…” . Từ đó về sau, truyền thống An cư được thực hiện đều đặn hằng năm trong Tăng đoàn và đã mang lại nhiều lợi lạc không chỉ cho hành giả an cư mà còn cho hàng Phật tử tại gia. Các Tỳ kheo thực hành pháp an cư, là biểu hiện mẫu mực đời sống ly dục, tịch tịnh của một vị A la hán. Đời sống ấy được thực hành miên mật đầy đủ bốn chất liệu thanh tịnh, gồm: Thanh tịnh về biệt giải thoát luật nghi, Thanh tịnh về các căn môn, Thanh tịnh về mạng, Thanh tịnh về niệm.

Cũng trong dịp này, gia đình Phật tử Xuân Loan cùng chủ nhiệm Ban Hướng dẫn Thanh Thiếu niên Phật tử chùa Quán Sứ kính dâng 45 phần quà cúng dường lên chư Tôn đức Tăng Ni.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Khải Sang – Hoàng Tuấn – Thành Luân