PSO – Sáng ngày 2/01/2020 ( nhằm ngày 8/12 năm Kỷ Hợi), Tăng Ni sinh trường Trung cao đằng Phật học thành phố Hải Phòng đã vân tập về chùa Phổ Chiếu, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng để tham dự chương trình kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo PL. 2563 – DL. 2019.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Giác – Phó trưởng Ban thường trực Ban hoằng Pháp TƯ GHPHGVN, phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng, trụ trì chùa Phổ Chiếu, trưởng Ban tổ chức buổi lễ; Chư tôn đức Tăng chùa Phổ Chiếu, cùng đông đảo chư tôn đức Tăng Ni sinh trường Trung cao đẳng Phật học thành phố Hải Phòng và Phật tử đang tu học tại chùa Phổ Chiếu.

Trước khi chính thức bước vào buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Giác đã chia sẻ cùng đại chúng về ý nghĩa của ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Đức Thế Tôn là bậc đại giác ngộ khai sáng ra đạo Phật Ngài là một con người như bao nhiêu người khác nhưng Ngài tự giác ngộ chân lý, rồi đem sự giác ngộ ấy dạy lại cho con người.  Ngài vừa được coi là một nhà giáo dục, nhà văn hóa, vừa được coi là  một nhà triết học thông qua những giáo lý mà Ngài đã để lại cho chúng ta.

Tựu trung lại, Đức Phật thành đạo có bốn ý nghĩa to lớn đó là: Con người là tối thượng, con đường trung đạo từ bỏ hai cực đoan, hãy nương tựa chính mình và tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Đức Phật là bậc Đạo Sư, Ngài chỉ có trách nhiệm khơi mở chỉ bày phương pháp đạt đến giác ngộ, còn chúng ta phải có trách nhiệm phát huy tiềm năng vốn có. Do đó, tiến trình từ phàm phu đến quả vị Phật, là tiến trình chiến đấu với tự thân, phá trừ tận gốc thành lũy vô minh, tham ái.

Để tưởng nhớ đến công hạnh của Ngài , Hòa thượng trụ trì đã cùng toàn thể đại chúng đã nhất tâm thành kính dâng nén tâm hương kính mừng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng thành đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật Pháp được trường tồn.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

        

Thành Trung

The post Hải Phòng: Tăng Ni sinh trường Trung cao đẳng Phật học kính mừng Phật thành đạo appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.