Khánh Hòa: Cung đón Hoà thượng Chủ tịch HĐTS tại Đại Giới đàn Trí Nghiêm – 2022

5

PSO – Đại Giới đàn Trí Nghiêm – 2022: Chùm ảnh cung đón Hoà thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Đàn đầu Hoà thượng Đại Giới đàn Trí Nghiêm quang lâm Giới trường Trường Trung cấp Phật học Khánh Hoà để chuẩn bị cho lễ Khai mạc Đại Giới đàn được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 và Truyền thọ Cụ Túc giới Tỳ kheo vào chiều mai.

Ban Thông tin Truyền Thông