PSO- Sáng ngày 3/8/2021 (nhằm ngày 25 tháng 6 năm Tân Sửu), Ban Tổ chức Tang lễ Cố Hòa thượng Thích Ngộ Tịnh đã trang nghiêm cung thỉnh nhục thân Hòa thượng từ nhà Tang lễ Bệnh viện 87 (TP. Nha Trang) đến Nhà Hỏa táng nghĩa trang phía Bắc TP. Nha Trang làm lễ Trà Tỳ.

  • Hòa thượng thế danh Lê Thâu, sinh năm 1946, quê quán làng Trà Trì, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Thân phụ là cụ ông Lê Đức Sứ, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Thạnh.

  • Hòa thượng xuất gia năm 1957 tại chùa Phước Huệ (Lâm Đồng) với cố Hòa thượng Thích Viên Nhơn, trụ trì chùa Báo Ân (An Cựu, Huế). Ngài được Hoà thượng Bổn sư ban pháp danh Quảng Chơn, tự Ngộ Tịnh, hiệu Minh Hạnh.
  • Năm 1973, Hòa thượng được Bổn sư cho thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Phước Huệ (Phật học viện Hải Đức Nha Trang) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Phúc Hộ làm Đường đầu truyền giới.

  • Hòa thượng nguyên Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, nguyên Trưởng ban Văn hóa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa
  • Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, trú trì chùa Viên Ngộ.

Đúng 6 giờ 30, HT.Thích Nguyên Quang – ủy viên HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, đương vi Chủ sám Tang lễ cùng Ban Kinh sư và Môn đồ Pháp quyến đã thực hiện những nghi lễ Thiền môn cung thỉnh nhục thân cố Hòa thượng thăng xa thượng giá đến nơi trà tỳ: Niêm hương, trì chú, Phất trần, niệm Phật …

Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, toàn tỉnh đang thực hiện các chỉ thị 15 và 16 về phòng chống dịch bệnh nên Tang lễ Cố Hòa thượng Thích Ngộ Tịnh được tổ chức đơn giản, trang nghiêm đảm bảo các nguyên tắc phòng dịch.

Sau lễ Trà Tỳ, môn đồ Pháp quyến sẽ cung thỉnh xá lợi của Hòa thượng nhập Bảo tháp tại chùa Viên Ngộ (Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), nơi Hòa thượng đã dày công vun bồi những ngày còn trụ thế.

Tuy Hòa thượng đã viên tịch, nhưng những công hạnh của Ngài mãi mãi là tấm gương sáng cho đàn hậu học. Toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh Khánh Hòa đồng bái vọng, góp chút tâm thành tiễn Ngài về cõi Tây Phương.

Thích Tâm Như