Quảng Nam: Vào ngày  Chủ Nhật (26/06/2022) tại chùa Nam Quang ở số 430 Cửa Đại – TP Hội An- Quảng Nam. HT. Pháp Cao, trụ trì phối hợp với Tu nữ Bi Nguyện Chánh Văn Phòng Trung Tâm Unesco Nghiên Cứu và Ứng Dụng Phật Học Việt Nam tại Miền Trung Tây Nguyên thay mặt Đại đức Thiện Minh, Giảng viên Học viện PGVN-Tp HCM (Trưởng Trung tâm) kết hợp với các đội Thiện Nguyện HOA TỪ BI; HOA VÔ ƯU và Công Ty TRÍ TUỆ THẾ GIỚI tổ chức khóa tu “NGÀY AN LẠC”-chủ đề “Hành Thiền Niệm Ân Đức Phật- Thọ Bát Quan Trai với sự tham gia của đông đảo phật tử Quảng Nam- Đà Nẵng.
             
Trong tinh thần tu tập của toàn thể hội chúng , một ngày trôi qua với sự nỗ lực tinh tấn hành thiền và thọ bát quan trai giới và các lời pháp thoai chia sẻ qúy báu mang thật nhiều lợi ích cho mỗi hành giả. BTC chân thành cảm niệm công đức phước báu với lòng tín tâm của hội chúng Hoa Vô Ưu đã cùng chung hùn công đức cúng dường trai tăng đến Chư Tăng – Ni và hội chúng tu tập Giới- Định- Tuệ vô lượng phước báu.
           
BTC cảm niệm công đức phước báu của quý thí chủ như LY. Thu Hương; kỹ sư Thành Lập, ông Lê văn Trung, em Phong đã ủng hộ phương tiện chuyên chở chu đáo. Cảm tạ Nhà chùa đã tạo điều kiện cơ sở vật chất. Kính chia phước báu thanh cao tu tập ngày hôm nay đến toàn thể quý pháp hữu xa gần kính mến. Tất cả sẽ là duyên lành hỗ trợ toàn thể chúng ta sớm chứng thánh đạo quả giải thoát khỏi vòng sanh tử.


Kính chúc toàn thể quý pháp hữu luôn hạnh phúc an lành trong ân đức từ bi vô lượng của Đức Phật

Bài & ảnh: Sư Chơn Minh
Phóng viên PSO
Thành viên BBT.Phatsuonline