CÁO PHÓ
Ban Trị Sự GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ
Môn Đồ Pháp Quyến Chùa Linh Phước vô cùng kính tiếc báo tin:

HÒA THƯỢNG THÍCH NHẬT QUẢ

– Trưởng Ban Kiểm Soát GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ.
– Trụ trì Chùa Linh Phước (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
– Viện chủ Chùa Tân Phước (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
Do bệnh duyên Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2019 (nhằm ngày 23/11/Kỷ Hợi) tại Chùa Linh Phước (ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
Trụ thế: 66 năm
Hạ lạp: 42 năm
Lễ nhập kim quan: Cử hành vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2019 ( nhằm ngày 24/11/Kỷ Hợi)
– Lễ viếng bắt đầu từ 10 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2019 (nhằm ngày 24/11/Kỷ Hợi)
Lễ truy niệm: Được cử hành vào lúc 07 giờ 00 ngày 22 tháng 12 năm 2019 (nhằm ngày 27/11/Kỷ Hợi). Sau đó phụng tống kim quan đến đài hỏa táng Tháp Long Thọ và cung thỉnh xá lợi an nhập Bảo tháp trong khuôn viên chùa Linh Phước (ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
– Kim quan được tôn trí tại Chùa Linh Phước (ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
Nay cáo phó.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

BAN TRỊ SỰ GHPGVN LIÊN HUYỆN ĐỨC HÒA – ĐỨC HUỆ

TRƯỞNG BAN
(Đã Ký)
HT. Thích Thiện Phúc

Thanh Liêm

The post Long An: Cáo Phó HT.Thích Nhật Quả viên tịch appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.