PSO – Ngày 21/5 năm 2022 (nhằm ngày 21/4/Nhâm Dần), tại chùa Pháp Vân (ấp 1, xã Thạnh Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), Ban Tổ chức lễ tang và môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ nhập kim quan cố Ni trưởng Thích Nữ Minh Nhu.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: Hoà thượng Thích Thiện Tài – UV Ban Nghi lễ TƯ GHPGVN, Phó ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Long An; Hoà thượng Thích Từ Thiện – UV Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Tân Trụ; Thượng toạ Thích An Trung – Uỷ viên BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng BTS GHPGVN huyện Bến Lức, Trưởng ban Tổ chức Tang lễ; Đại đức Thích Thiện Khoa – UV BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Bến Lức; Đại đức Thích An Ngôn – UV BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Bến Lức; Đại đức Thích Thiện Trực – UV BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó BTS GHPGVN huyện Đức Hoà, Phó BTS GHPGVN huyện Đức Huệ; chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Long An Long An, huyện Bến Lức và các huyện thị, Tăng Ni, Phật tử các tự viện.

Tại buổi lễ, chư tôn Hoà thượng chứng minh dâng hương bạch Phật, thực hiện nghi thức trị quan, sái tịnh đàn tràng, đồng nhất tâm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà hộ niệm. Trong tiếng niệm Phật của toàn thể Tăng Ni, Phật tử, chư tôn Hoà thượng đến phương trượng cử hành nghi lễ truyền thống.

Sau đó, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Ni trưởng từ thiền thất đến Giác linh đường để nhập kim quan trong tiếng trống Bát nhã hòa cùng tiếng niệm Phật của đại chúng.

Sau nghi thức nhập kim quan, chư tôn đức ban Nghi lễ GHPGVN huyện Bến Lức thực hiện nghi thức thành phục, phát tang.

Theo cáo phó, Ni trưởng Thích Nữ Minh Nhu

  • Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN huyện Bến Lức.
  • Viện chủ chùa Pháp Vân (ấp 1, xã Thạnh Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thu thần thị tịch vào lúc 01 giờ 25 phút ngày 21 tháng 05 năm 2022 (nhằm ngày 21/4/Nhâm Dần), tại chùa Pháp Vân, ấp 1, xã Thạnh Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trụ thế: 78 năm. Hạ lạp: 52 năm

Kim quan cố Ni trưởng được tôn trí tại chùa Pháp Vân, ấp 1, xã Thạnh Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Lễ viếng bắt đầu từ lúc 7g30 ngày 22 tháng 05 năm 2022 (nhằm ngày 22/4/Nhâm Dần)

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 6g00 ngày 24 tháng 05 năm 2022 (nhằm ngày 24/4/Nhâm Dần). Sau đó cung tống kim quan nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Pháp Vân, ấp 1, xã Thạnh Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Phụng Vì Tân Viên Tịch Pháp Vân Đường Thượng Từ Thiên Thai Giáo Quán Tông Nhị Thập Tam Thế Huý Lãng Thường Thượng Tắc Hạ Nhu Hiệu Minh Nhu Phan Lưu Ni Trưởng Giác Linh.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

 Thiện Phước – Ban TTTT PG H.Đức Hoà