PSO – CÁO PHÓ: Ngài Tam tạng XII BHADDANTA ABHIJĀTĀBHIVAṀSA – TIPIṬAKADHARA, TIPIṬAKAKOVIDA (Bậc thông thuộc thấu suốt Tam tạng, Bậc giữ gìn kho tàng Pháp bảo) tân viên tịch, trụ thế 54 năm và 35 hạ Lạp. Sau một thời gian dài điều trị tại bệnh viện ở thủ đô Bangkok Thái Lan, do bệnh duyên trở nặng nên vào ngày 07/02/2022 lúc 18h20 (giờ Thái Lan) Ngài Tam tạng XII đã thu thần viên tịch, ngày 08/02/2022 môn đồ pháp quyến cùng ban nghi lễ đã trọng thể thiết lễ nhập Kim quan tại bệnh viện ở thủ đô Bangkok.

Hình ảnh thiết lễ nhập Kim quan

Theo thông tin từ BTC, ngày 09/02/2022 nhằm ngày thứ tư vào lúc 9h sáng tại sân bay Bangkok, được sự hỗ trợ của Chính phủ hai nước một chuyến bay riêng biệt được thu xếp hỏa tốc để đưa tiễn giác linh của Ngài Tam tạng XII trở về nước, theo dự kiến sẽ đáp xuống sân bay Monywa, tiểu bang Sagaing vào lúc 11:00 (giờ địa phương) và được lo hậu sự tại chùa Taddammasotaka Sudhamma.

Văn bản cáo phó từ BTC nghi lễ

Tang lễ của Ngài Tam tạng XII được diễn ra trọng thể trong vòng 7 ngày kể từ ngày viên tịch, lễ trà tỳ được diễn ra lúc 12 giờ trưa ngày 13/02/2022.

Ngài là bậc đại nhân đại trí, sự ra đi của Ngài là sự mất mát to lớn của Phật giáo Myanmar nói riêng và sự mất mát của Phật giáo trên toàn thế giới nói chung.

 

Sơ lược tiểu sử Ngài Tam tạng XII BHADDANTA ABHIJĀTĀBHIVAṀSA – TIPIṬAKADHARA, TIPIṬAKAKOVIDA – Bậc thông thuộc thấu suốt Tam tạng, Bậc giữ gìn kho tàng Pháp Bảo (1968 – 2022)

 • Ngài Tam tạng XII sinh ngày 29/9/1968 tại tiểu bang Sagaing (vùng thượng Miến Điện) với thế danh là Maung Aung Maung
 • Song thân của Ngài là Ông Tin Ya và Bà Nyun Khin
 • Ngài là người con thứ 3 trong một gia đình Phật tử thuần thành gồm 6 anh chị em trong đó anh và em trai của Ngài cũng đã xuất gia sống đời phạm hạnh trong Phật giáo.
 • Từ thuở nhỏ cho đến thời gian Ngài đạt được danh hiệu thấu suốt Tam tạng kinh điển của Đức Phật thì Ngài đã đạt được rất nhiều văn bằng cao cấp của Phật học Myanmar.
 • Năm 11 tuổi, Ngài xuất gia Sa di với Pháp danh là Abhijāta
 • Năm 18 tuổi, Ngài đạt được 2 danh hiệu cao quý là Sa di tài trí (Alaṅkāra Sāmaṇe-kyaw) và Pháp Sư (Sāsanadhaja Dhammācariya)
 • Năm 20 tuổi (1987), Ngài thọ đại giới tỳ khưu
 • Năm 38 tuổi (2006), Ngài thi đậu và đạt được danh hiệu cao quý “Bậc thông thạo Tam tạng” (Tipiṭakadhara)
 • Năm 42 tuổi (2010), Ngài đạt được danh hiệu “Bậc thấu suốt Tam tạng” (Tipiṭakakovida)
 • Sau đó không lâu, Ngài đạt được danh hiệu cao quý tột cùng trong Pháp học Phật giáo (Pariyattisāsana) “Bậc Thông thuộc Thấu suốt Tam tạng, Bậc giữ gìn kho tàng pháp bảo của Đức Phật” (Tipiṭakadhara, Tipiṭakakovida, Dhammabhaṇḍāgārika)
 • Ngài đảm trách giảng dạy các chương trình Phật học nâng cao trong Học viện Mahāsubodhārāma và đã đi hoằng pháp rất nhiều nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam nhằm duy trì và lan tỏa mạng mạch Phật Pháp.

Hình ảnh chiều ngày mùng 8/02/2022 Chư tôn giáo phẩm họp để thống nhất sự kiện tạng lễ của Ngài Tam tạng XII

Chính quyền các cấp cùng tham dự buổi họp

Nguồn: Ban tổ chức nghi lễ (soạn dịch: ĐĐ. Thích Thiện Ngọc)