Nam Định: Trường hạ chùa Cả – Thánh Ân tác pháp An cư PL.2562

66

Mùa an cư năm nay tại Hạ Trường chùa Cả, TP. Nam Định với trên 100 hành giả vân tập về làm lễ tác pháp An cư để ứng dụng lời Phật dạy “Tỳ kheo chi yếu vụ” của mình vào tối ngày 16/05/ Âm lịch.

Hạ trường được cung đón HT Thích Minh Tâm – Thành viên HĐCM TƯ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư GHPGVN tỉnh Nam Định làm Hạ chủ; TT Thích Quảng Biên – Trưởng BTS GHPG huyện Mỹ Lộc làm Chánh Duy na cùng toàn thể 108 chư Tôn đức Tăng ni hành giả an cư.

Mùa an cư có hai ý nghĩa: thể hiện lòng từ bi không nỡ làm tổn hại chúng sinh, đồng thời tập trung việc hướng dẫn dạy dỗ tu học cho Tăng Ni. Nhờ các vị đạo cao đức trọng chỉ dạy xuyên suốt trong ba tháng, chư Tăng, chư Ni tu hành được tinh tiến và kết quả tốt. Ngày xưa có những vị Tỳ-kheo qua ba tháng an cư chứng một quả vị. Nếu tu gần tiến lên một quả vị, nhưng tới mãn ngày an cư, các ngài xin Phật cho ở lại tu thêm để đạt được đạo quả như Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, v.v…

Như vậy, mùa an cư là mùa chư Tăng, chư Ni cố gắng tu hành để tiến lên những quả vị hay những công hạnh mà trước kia chưa tiến được. Đó là điểm chính yếu mà tất cả Tăng ni ngày nay phải nhớ.

Ngày nay, đất nước chúng ta đường xá rộng lớn, xe cộ đi lại không phải giẫm đạp trùng kiến như ngày xưa, nhưng thể theo lời đức Phật dạy chúng ta cũng kiết hạ an cư.

Thời này mình không thể hiện lòng từ bi như thời đức Phật, chỉ có cùng nhau chung ở một điểm, một khu vực để rồi cố gắng tinh tiến tu hành. Nương nhờ các vị lớn tu trước, hiểu đạo hơn, hướng dẫn chỉ dạy chúng ta cố gắng tu cho có kết quả tốt. Như vậy, trọng tâm an cư ngày nay đặt vấn đề tu học nhiều hơn vấn đề sợ trùng kiến chết. Cho nên ba tháng an cư rất quý báu.

Một năm mười hai tháng chúng ta bận rộn nhiều vấn đề, như giao tiếp Phật tử, hoặc vì những nhân duyên khác mà quý vị đi đây đi kia, không ở một chỗ nỗ lực tu. Đến mùa an cư mọi việc đều gác qua, dồn hết tâm lực cho việc tu học thôi, mong rằng tất cả quý vị phải cố gắng đem hết tâm lực mình tu và học cho được kết quả tốt.

Xin chia sẻ một số hình ảnh tác pháp an cư năm nay:

 

Thập Bát Công