PSO- Sáng ngày 22/6/2022, chư Ni hành giả an cư tỉnh Quảng Nam đã vân tập nơi chùa Bảo Thắng (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) cung đón phái đoàn Phân ban Ni giới Trung ương (PBNG TƯ) do Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương Phó Phân ban kiêm Trưởng Tiểu ban Giáo dục thuộc PBNG TƯ, làm Trưởng đoàn; đến thăm và cúng dường các trường Hạ.

Cùng đi trong đoàn có Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm, Phó PBNG TƯ, và các thành viên PBNG TƯ, PBNG các tỉnh thành và thiện nam tín nữ Phật tử TP.HCM.

Đón tiếp phái đoàn về phía PBNG PG Quảng Nam có Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Chơn Chứng minh; Ni trưởng Thích Nữ Giải Thiện Trưởng Phân ban; Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nguyên, Phó Thường trực; Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Từ, Ni trưởng Chúng Liên, Ni sư Thích Nữ Nhật Tân- đồng Phó Phân Ban; quý Ni Trưởng, quý Ni Sư, chư Đại Đức Ni trong Ban chức Sự cùng chư hành giả An Cư kiết Hạ của các đạo tràng.

Trong không khí hòa hợp thanh tịnh của đất trời phố Hội, toàn thể đại chúng dâng hương đảnh lễ Tam Bảo. Đại diện phái đoàn  tác pháp cúng dường hành giả trường Hạ.

Tiếp đến, chư Ni hành giả đồng quỳ gối chắp tay, lắng lòng nghe Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm tuyên đọc Tâm Thư của Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện, Trưởng PBNG TƯ gởi chư Ni hành giả an cư.

Sau đó, Ni sư Thích Nữ Hạnh Như, Chánh Thư ký PBNG Quảng Nam đã báo cáo hoạt động tu học của Ni giới tỉnh nhà trong ba tháng an cư.

Theo đó, toàn tỉnh có hơn 300 hành giả an cư theo hệ phái Bắc Tông và Khất sĩ. Mỗi tháng sau ngày Sám hối, chư Ni hành giả trở về các trường Hạ để nghe trùng tuyên giới bổn và thông báo về các hoạt động Phật sự.

Thay mặt phái đoàn, Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương đã vấn an sức khỏe quý Ni trưởng; đồng thời thăm hỏi và sách tấn chư Ni hành giả cố gắng dành thời gian ba tháng an cư để ôn lại Kinh, Luật, Luận, ngõ hầu làm tư lương cho bản thân và hướng dẫn người khác cùng vui tiến trên con đường giải thoát.

Ni trưởng Thích Nữ Giải Thiện, Trưởng PBNG Quảng Nam đón nhận Tâm Thư

Sau khi đại diện PBNG tỉnh tặng quà đến các thành viên trong đoàn Ni trưởng Thích Nữ Giải Thiện, Trưởng PBNG Quảng Nam, đã phát biểu cảm tạ chúc phái đoàn dồi dào sức khỏe hoàn thành các công tác Phật sự.

  • Một số hình ảnh được ghi nhận:

 

Hạnh Như