PSO – Ngày 15/5 (nhằm ngày 15/4 âm lịch), chùa Bảo Lâm (Phú Yên) đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2566 – DL.2022.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT. Thích Nguyên Từ – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, viện chủ Tổ đình Bảo Lâm; TT. Thích Quảng Đạo – Uỷ viên BTS GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Hoà Sơn; ĐĐ. Thích Quảng Bá – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, Chánh Thư ký Trường TCPH Liễu Quán Phú Yên, trụ trì Tổ đình Bảo Lâm cùng chư Tăng sinh nội trú Trường TCPH Liễu Quán Phú Yên và đông đảo nhân dân Phật tử trên địa bàn tỉnh về tham dự.

Mở đầu buổi lễ ĐĐ. Thích Quảng Bá đã thông qua chương trình, giới thiệu chư Tôn đức tham dự và cung thỉnh ba hồi chuông trống bát nhã rướt Phật đản sinh và cả đại chúng cùng dành một phút mật niệm.

Trong không khí trang nghiêm HT. Thích Nguyên Từ đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN – Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng gửi đến chư Tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, quý Cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Thông điệp nhấn mạnh: “…Mỗi Tăng Ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển, nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, xây dựng Giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”.

Vì thời tiết bất lợi không thể tiếp tục buổi lễ tại lễ đài chính. Ban Tổ chức đã ổn định đạo tràng tại chánh điện và cung thỉnh TT. Thích Quảng Đạo tuyên đọc Diễn văn Phật đản PL.2566 của Đức Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Diễn văn có đọan: “Để mọi Phật sự được thành tựu, mỗi Tăng Ni cần khắc ghi và thực hành lời dạy của Đức Phật về giáo lý Tứ nhiếp pháp: “Bố thí, là bằng tâm thanh tịnh nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn sau đại dịch Covid-19. Ái ngữ là dùng lời từ hòa hướng dẫn mọi người an trú vào pháp thiện. Lợi hành là làm lợi ích cho mọi người và xã hội. Đồng sự là hòa hợp dấn thân phục vụ để khuyến hóa mọi người phát tâm tu tập theo thiện pháp, hướng đến Nhất thiết trí – thành Phật”. Đây chính là con đường dẫn đến sự thành công của mọi công tác Phật sự. Đó cũng chính là con đường để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Giáo hội. Đồng thời là điều kiện quan trọng quyết định sự thanh tịnh, hòa hợp và thành công của Đại hội trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển”.

Trong không khí hân hoan, thành kính đón mừng Phật đản, chư Tôn Đức Tăng và toàn thể hội chúng đã trang nghiêm cử hành nghi lễ niêm hương bạch Phật, tụng bài khánh đản và hồi hướng cầu nguyện quốc thới dân an, chúng sinh an lạc.

Thực hiện: Nhuận Quang – Nhuận Chánh