Quảng Nam: Ban HD PB GĐPT tỉnh tổ chức cuộc thi kết khóa bậc Kiên; khảo sát bậc Trì, bậc Định và bảo vệ tiểu luận trại Huyền Trang

0

Sáng ngày 17/3/2019 (12/2 Kỷ Hợi), tại trụ sở VP BTS PG tỉnh Quảng Nam (chùa Đạo Nguyên, TP. Tam Kỳ), Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Quảng Nam (BHD PB GĐPT) đã tổ chức đợt thi kết khóa bậc Kiên, khảo sát bậc Trì, bậc Định (năm thứ nhất) và bảo vệ tiểu luận trại huấn luyện cấp II Huyền Trang.

BTC phổ biến qui chế cuộc thi đến các học viên
Các học viên GĐPT Quảng Nam tham dự cuộc thi

Tham dự có Huynh trưởng cấp Tấn Đồng Thanh Nguyễn Công Thảnh – UV BTS PG tỉnh, Phó ban HDPT kiêm Trưởng BHD PB GĐPT Quảng Nam; Huynh trưởng cấp Tấn Thị Liên Hà Hương – Phó ban HD PB GĐPT tỉnh; các huynh trưởng cấp Tấn cao niên, Ban Điều hành các bậc học thuộc GĐPT tỉnh, cùng các học viên là huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT…

Bắt đầu làm bài thi

Buổi thi diễn ra nghiêm túc, tại điểm thi khảo soát năm thứ nhất bậc Định có 28 học viên dự thi do H.Tr Hà Hương, H.Tr Nguyễn Đức Đơ giám sát buổi thi; điểm thi bậc Trì có 45 học viên do H.Tr Nguyễn Văn Đàn, H.Tr Lê Thị Thu giám sát coi thi; và tại điểm thi kết khóa bậc Kiên có 80 học viên do H.Tr Dương Ngọc Hòa, H.Tr Tạ Bình giám sát coi thi.

Trại sinh bảo vệ tiểu luận trại huấn luyện cấp II Huyền Trang GĐPT Quảng Nam

Có 33 đề tài tiểu luận của các trại sinh huynh trưởng đủ điều kiện tham gia bảo vệ tiểu luận trước Hội đồng bảo vệ tiểu luận trại huấn luyện cấp II Huyền Trang. BTC đã chấm chọn 3 tiểu luận xuất sắc nhất để các trại sinh trình bày trước toàn thể Hội đồng bảo vệ tiểu luận như: đề tài “Làm sao để duy trì mối quan giữa ban huynh trưởng và sư trụ trì, ban hộ tự” do H.Tr Lê Văn Mười trình bày; đề tài “Là Liên đoàn trưởng anh chị có suy nghĩ phải làm thế nào để gia đình mạnh lên” do H.Tr Nguyễn Đức Minh trình bày; và đề tài “Đổi mới sinh hoạt trong tổ chức GĐPT” do H.Tr Nguyễn Nho Hiệp trình bày.

Hội đồng bảo vệ tiểu luận trại huấn luyện cấp II Huyền Trang gồm các H.Tr cấp Tấn: Nguyễn Công Thảnh, Hà Hương, Nguyễn Đức Đơ, Nguyễn Văn Đàn, Hoàng Trọng Xoa, Dương Ngọc Hòa, Trần Đắc Dũng.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

   

GĐPT Quảng Nam

The post Quảng Nam: Ban HD PB GĐPT tỉnh tổ chức cuộc thi kết khóa bậc Kiên; khảo sát bậc Trì, bậc Định và bảo vệ tiểu luận trại Huyền Trang appeared first on Phật sự Online Miền Trung.