PSO – Trong 2 ngày 3 – 4/02/2023 (nhằm ngày 13 – 14 tháng Giêng năm Quý Mão), tại chùa An Thành (xã Bình An, huyện Thăng Bình) môn đồ pháp quyến cùng toàn thể thiện nam tín nữ đã nhất tâm thành kính tổ chức lễ chung thất trai tuần cố Hoà thượng Thích Thiện Túc (1949 – 2022), Chứng minh Ban Trị sự PG huyện Thăng Bình, Trụ trì chùa An Thành.

Lễ chung thất trai tuần cố Hoà thượng Thích Thiện Túc (1949 – 2022)

Trong ngày thứ nhất, môn đồ pháp quyến thành tâm tác lễ cung thỉnh TT.Thích Tịnh Châu, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Quảng Nam đương vi Sám chủ, cùng Ban Kinh sư bạch Phật khai kinh, sái tịnh đàn tràng, hành lễ hưng tác thượng đại tràng phan, thỉnh Tam bảo nội, ngoại, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ hội nhập đàn tràng, trang nghiêm pháp vị…

Chiều cùng ngày, Ban tổ chức cung thỉnh HT.Thích Phước Minh, Uỷ viên HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo Quảng Nam đương vi sám chủ, cùng Hội đồng Kinh sư hành đàn cầu siêu bạt độ trước sự nhất tâm thành kính ngưỡng vọng của đạo hữu, Phật tử, gia tâm nguyện cầu pháp sự được thành tựu viên mãn.

Ngày thứ 2, môn đồ pháp quyến và toàn bổn tự thiết lễ cúng dường trai Tăng với tâm nguyện tô bồi phước lành hồi hướng công đức cho giác linh Hòa thượng ân sư cao đăng thượng phẩm.

Buổi lễ dưới sự chứng minh của HT.Thích Thiện Thành, Uỷ viên Thường trực HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự PG tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Nguyên Quang, Ủy viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự PG tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Phước Minh, Uỷ viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Hạnh Nhẫn, Phó Ban Trị sự PG tỉnh, Trưởng Ban Trị sự TP.Hội An; HT.Thích Thiện Phương, Chứng minh Ban Trị sự PG TP.Tam Kỳ; TT.Thích Phước Hưng, Chứng minh Ban Trị sự PG Thăng Bình; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh Quảng Nam.

Đối trước chư Tôn đức hiện tiền, Đại đức Thích Quảng Hiền đại diện môn đồ Pháp quyến, thế quyến và toàn bổn tự An Thành dâng lời tác bạch thể hiện lòng biết ơn khi có phước duyên được đại Tăng chứng minh cho buổi lễ, lòng thành kính trước ơn sâu Tam Bảo, ơn đức Thầy tổ giáo dưỡng, ghi nhớ công hạnh của ân sư cố Hoà thượng Thích Thiện Túc.

Thay mặt chư Tăng Ni nhị bộ chứng minh, Hoà thượng Thích Thiện Thành tán thán công đức của môn đồ pháp quyến, thế quyến và thiện nam tín nữ chùa An Thành đã đồng tâm nguyện lực hướng về ân sư; thành kính, trang nghiêm tổ chức các pháp sự lợi lạc theo chánh Pháp, hồi hướng công đức trang nghiêm về Phật quốc….Hòa thượng cũng huấn từ đến Tăng tín đồ luôn noi theo công hạnh của cố Hòa Thượng ân sư, tiếp tục tu hành tinh tấn trên tinh thần lục hòa cộng trụ để trú xứ An Thành ngày càng hưng long chánh pháp, lợi lạc tự thân, cũng là báo đáp ân sâu của Tam Bảo và vị thầy khả kính bao năm đã dày công hướng đạo giải thoát cho mình…  

 

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Hoàn Mỹ – Ban TTTT PG Thăng Bình
Nguồn: phatgiaoquangnam.com