GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

                TỈNH QUẢNG NAM

   BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

                           ———

                    Số: 11/TB/TTTT

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Quảng Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức chương trình Đại lễ Vu lan: Đạo hiếu & Dân tộc năm 2018

 

Kính gửi:

– Ban Trị Sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố;

– Ban TTTT GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố;

– Chư tôn đức Tăng Ni, Ban hộ tự, hộ trì Tam Bảo các cơ sở;

– Quý Phật tử, thiện hữu tri thức, các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nghệ sĩ, cộng tác viên 

-Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2018 của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

-Căn cứ cuộc họp ngày 21/6/2018 của Ban TTTT GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Được sự chấp thuận của Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh tổ chức chương trình Đại lễ Vu lan: “Đạo hiếu & Dân tộc” – năm 2018, theo thời gian, địa điểm và nội dung chương trình như sau:

1. Thời gian: 19h45 ngày 12/8/2018 (2/7/ÂL).

2. Địa điểm: tại Trung Tâm Văn Hóa tỉnh Quảng Nam (số 08 Trần Hưng Đạo, TP.Tam Kỳ).

3. Nội dung chương trình:

-Biểu diễn nghệ thuật Phật giáo, tri ân đấng sinh thành, tri ân đất nước;

-Trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tác tác phẩm về Đạo hiếu;

-Tôn vinh những tấm gương Hiếu thảo;

-Tọa đàm với khách mời về chủ đề Đạo hiếu;

-Cấp phát khuyến học cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

4. Mục đích: Tổ chức chương trình Đại Lễ Vu Lan: “Đạo hiếu và Dân tộc” – năm 2018 với mục đích tôn vinh, đề cao đạo hiếu trong đạo Phật cũng như trong văn hóa dân tộc. Tri ân những người có công với đạo pháp, với đất nước, tri ân Chư Thánh tử đạo, các Anh hùng Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đem lại độc lập, hòa bình thống nhất cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân, xiển dương tấm gương hiếu thảo đối với đấng sinh thành. Qua đó giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là “đạo hiếu” trong thời đại ngày nay.

5. Điều kiện tham dự cuộc thi “Sáng tác các tác phẩm đạo Hiếu”: (gởi kèm Quy chế Cuộc thi Sáng tác tác phẩm về Đạo hiếu và tôn vinh những tấm gương Hiếu thảo).

Từ tháng 01/7/2018 –  đến hết 01/8/2018, nhận các tác phẩm, bình chọn và chấm các tác phẩm dự thi cuộc thi sáng tác tác phẩm về Đạo Hiếu.

Vào lúc 19 giờ 45, ngày 12/8/2018 (2/7/âm lịch) truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình… chương trình “Đạo hiếu và Dân tộc”: Trao giải Cuộc thi Sáng tác tác phẩm về Đạo hiếu; Tôn vinh những tấm gương hiếu thảo…

6. Liên hệ BTC: Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam, chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Email: truyenthongpgqn@gmail.com;

Điện thoại: 0937 736 738 (Viên Hải); 0978 436 623 (Tịnh Minh).

Website: http://phatgiaoquangnam.com/

7. Truyền hình trực tiếp: Dự kiến chương trình trực tiếp trên đài truyền hình QRT và kênh Phật sự online TV…

Đây là lần đầu tiên Phật giáo tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình Đại Lễ Vu Lan: “Đạo hiếu và Dân tộc”. Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh kính mong Chư tôn đức Tăng-Ni, quý Phật tử quan tâm, giúp đỡ phổ biến chương trình rộng rãi, và kêu gọi sự tùy hỷ cúng dường, góp phần công đức để chương trình được thành tựu viên mãn.

Kính chúc Phật sự viên thành./.

Nơi nhận

-Như trên

-BTS GHPGVN tỉnh (b/c)

-Thành viên BTC chương trình

-Lưu – Vp Ban TTTT

TM/ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

TRƯỞNG BAN

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC (Kiêm)

(đã ký)

Đại đức Thích Viên Hải


QUY CHẾ CUỘC THI

Sáng tác tác phẩm về Đạo hiếu và tôn vinh những tấm gương Hiếu thảo

Tổ chức chương trình Đại Lễ Vu Lan: “Đạo hiếu và Dân tộc” – năm 2018 với mục đích tôn vinh, đề cao đạo hiếu trong đạo Phật cũng như trong văn hóa dân tộc. Tri ân những người có công với đạo pháp, với đất nước, tri ân Chư Thánh tử đạo, các Anh hùng Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đem lại độc lập, hòa bình thống nhất cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân, xiển dương tấm gương hiếu thảo đối với đấng sinh thành. Qua đó giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là “đạo hiếu” trong thời đại ngày nay.

Được sự chấp thuận của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh tổ chức Chương trình “Đạo hiếu và Dân tộc” tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam (số 08 Trần Hưng Đạo, TP.Tam Kỳ). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình… bao gồm các nội dung sau:

-Biểu diễn nghệ thuật Phật giáo, tri ân đấng sinh thành, tri ân đất nước;

-Trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tác tác phẩm về Đạo hiếu;

-Tôn vinh những tấm gương Hiếu thảo;

-Tọa đàm với khách mời về chủ đề Đạo hiếu;

-Cấp phát khuyến học cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian cụ thể:

-Từ tháng 01/7/2018 –  đến hết 01/8/2018. Nhận các tác phẩm, bình chọn và chấm các tác phẩm dự thi cuộc thi sáng tác tác phẩm về Đạo Hiếu.

-19 giờ 45, ngày 12/8/2018 (2/7/ âm lịch) truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình… chương trình “Đạo hiếu và Dân tộc”: Trao giải Cuộc thi Sáng tác tác phẩm về Đạo hiếu; Tôn vinh những tấm gương hiếu thảo…

QUY CHẾ CUỘC THI

SÁNG TÁC CÁC TÁC PHẨM VỀ ĐẠO HIẾU

Trên cơ sở kế hoạch tổ chức Chương trình “Đạo hiếu và Dân tộc”, Ban tổ chức (BTC) công bố Quy chế Cuộc thi Sáng tác tác phẩm về Đạo hiếu và tôn vinh những tấm gương Hiếu thảo, như sau:

I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI

Đối với người Việt Nam, Vu Lan đã trở thành ngày lễ hội truyền thống của dân tộc – truyền thống đền ơn đáp nghĩa. Trong Kinh, Phật dạy: “Gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật”. Là Phật tử đến chùa học đạo, chúng ta phải biết ứng dụng Phật pháp một cách sống động vào cuộc sống hàng ngày, thực hiện và ứng dụng lời dạy của đức Phật vào cuộc sống, mang lại niềm an lạc, hạnh phúc cho mọi người và tự hoàn thiện nhân cách đạo đức của mình, sống đời hiền lương, hiếu kính ông bà cha mẹ…

Hiếu đạo là một trong những chuẩn mực đạo đức căn bản của xã hội loài người. Dầu loài người có văn minh đến đâu, hiếu đạo vẫn không bị xem là “lỗi thời” mà luôn được tôn vinh và ca ngợi qua tất cả mọi thời đại, mọi xã hội.

Hiếu hạnh là yếu tố định hình cho đời sống luân lý đạo đức, mang lại bình an, hạnh phúc, góp phần ổn định trật tự, an ninh xã hội.

Hiếu đạo tức là đạo hiếu, khi xã hội ai ai cũng đề cao đạo hiếu, tôn vinh đạo hiếu và thực hiện đạo hiếu thì xã hội đó là một xã hội tốt đẹp, thịnh vượng.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc thi nhằm tôn vinh Đạo hiếu và truyền thống văn hóa Dân tộc.

Qua đó, sẽ tập hợp được chân dung những tấm gương Hiếu thảo để xiển dương và tôn vinh, để mỗi chúng ta cùng học tập, sống có đạo hiếu và trách nhiệm hơn, góp phần xây dựng xã hội Việt Nam hưng thịnh, vững bền.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Đối tượng, điều kiện dự thi:

Mọi người, sinh sống trong và ngoài tỉnh Quảng Nam, không phân biệt độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp. Các tác phẩm gửi về cho BTC xin ghi rõ: Tác phẩm dự thi cuộc thi Sáng tác tác phẩm về Đạo hiếu. Ở mỗi tác phẩm dự thi xin ghi rõ: Tên thật và bút danh (nếu có), địa chỉ, email, số điện thoại để liên hệ.

  1. Thể loại, tác phẩm dự thi: 

-Tác phẩm báo chí viết: Phóng sự, bài chân dung, bài phản ánh…(bài viết không quá 5000 từ);

-Tác phẩm ảnh: Phóng sự ảnh, chùm ảnh…(không quá 10 ảnh/1 chủ đề);

-Tác phẩm truyền hình: Phóng sự, ký sự…(không quá 20 phút/1 chủ đề);

-Tác phẩm văn học: Thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm…

-Tác phẩm do các tác giả thực hiện, tác phẩm chưa công bố trên các cơ quan báo chí chính thức.

  1. Thời gian dự thi: 

-Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 01/7/2018 – đến hết ngày 01/08/2018.

-Thời gian chấm giải: 14h00 ngày 04/8/2018 (23/6/ Mậu Tuất).

-Công bố và trao giải thưởng: Trong chương trình truyền hình trực tiếp: “Đạo hiếu và Dân tộc” diễn ra vào lúc 19h45 ngày 12/8/2018 tại Hội trường Trung tâm – Văn hóa tỉnh Quảng Nam (08 Trần Hưng Đạo, TP.Tam Kỳ).

  1. Nhận bài dự thi:

Tất cả các tác phẩm dự thi “Sáng tác các tác phẩm Đạo hiếu”, gửi về: Ban Tổ chức qua Email: truyenthongpgqn@gmail.com; Điện thoại liên hệ: 0937736738 (Viên Hải); 0978436623 (Tịnh Minh).

III.   GIẢI THƯỞNG

-Cơ cấu giải thưởng, bao gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích.

-Các tác phẩm viết về người thực, việc thực sẽ được ưu tiên xét chọn giải thưởng.

STT

Giải thưởng 

Số lượng giải thưởng 

Mức thưởng cho mỗi giải (VNĐ) 

Ghi chú 

 1

 Giải nhất

 1

 10.000.000

 Tặng Bằng khen của BTC

 2

 Giải nhì

 1

 5.000.000

 Tặng Bằng khen của BTC

 3

 Giải ba

 1

 3.000.000

 Tặng Bằng khen của BTC

 4

 Giải khuyến khích

 3

 1.000.000

 Tặng Bằng khen của BTC

-Các tác phẩm qua vòng sơ khảo, đạt chất lượng sẽ được đăng tải trên: Trang tin điện tử http://phatgiaoquangnam.vn/; http://phatgiaoquangnam.com/; kênh truyền hình QCB và các trang báo Phật giáo khác…

-Các tác phẩm và tác giả đạt giải sẽ được tôn vinh và trao giải trong Chương trình Đại lễ Vu Lan: Đạo hiếu & Dân tộc được tổ chức tại Hội trường Trung tâm – Văn hóa tỉnh Quảng Nam (08 Trần Hưng Đạo, TP.Tam Kỳ), chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh Truyền hình…(thời gian tổ chức vào lúc 19h45 ngày 12/8/2018).

IV. BAN TỔ CHỨC và BAN GIÁM KHẢO

Thành viên Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam là Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Cuộc thi, ngoài ra còn thỉnh mời Quý Chư tôn đức Giáo phẩm uy tín của Phật giáo tỉnh Quảng Nam, các nhà văn, nhà báo có uy tín tham gia Ban Giám khảo để tuyển chấm những tác phẩm có giá trị chân thật, đặc sắc nhất để trao giải.

V. QUYỀN và TRÁCH NHIỆM

  1. Quyền và trách nhiệm đối với người dự thi

        1.1 Quyền:

-Người đoạt giải được nhận giải thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật.

-Được nhận Bằng khen của Ban tổ chức cuộc thi.

-Các tác phẩm qua vòng sơ khảo, đạt chất lượng sẽ được đăng tải trên: Trang tin điện tử http://phatgiaoquangnam.vn/; http://phatgiaoquangnam.com/; kênh truyền hình QCB và các trang báo Phật giáo khác.

        1.2 Trách nhiệm:

-Người dự thi gửi tác phẩm dự thi kèm theo thông tin cá nhân: Họ và tên, năm sinh, nghề nghiệp, địa chỉ, điện thoại, email và gửi về BTC.

-Tuân thủ các quy định của BTC và thể lệ của cuộc thi.

-Người đạt giải phải (bắt buộc) có mặt trong đêm trao giải thưởng diễn ra vào lúc 19h45 ngày 12/8/2018 tại Hội trường Trung tâm – Văn hóa tỉnh Quảng Nam (08 Trần Hưng Đạo, TP.Tam Kỳ).

  1. Quyền và trách nhiệm của BTC

        2.1 Quyền

BTC Cuộc thi có quyền sở hữu thông tin, hình ảnh của tác phẩm dự thi đoạt giải để quảng bá cho những hoạt động từ thiện trên các phương tiện thông tin, cộng đồng.

        2.2 Trách nhiệm:

BTC có trách nhiệm minh bạch và công bằng đối với các tác phẩm dự thi.

Không sử dụng các tác phẩm dự thi vào các hoạt động vi phạm pháp luật và trái với đạo đức, văn hóa Việt Nam.

BAN TỔ CHỨC