Sáng ngày 9/8/2022 (12/7/Nhâm Dần), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi trang nghiêm tác pháp Tự tứ kết thúc mùa An cư Kiết hạ, Phật lịch 2566, DL. 2022 tại chùa Pháp Hóa, trụ sở của Ban Trị sự tỉnh.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Huệ Đạt, Ủy viên HĐTS, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thiền chủ Đạo tràng An cư Kiết hạ chùa Pháp Hóa; HT.Thích Trí Thắng, Ủy viên HĐTS, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, HT.Thích Thông Hội, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh, HT.Thích Hạnh Khương, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Tư Nghĩa, chư Tôn đức phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức tại các tự viện trong địa bàn thành phố Quảng Ngãi và chư Tôn đức trụ trì một số tự viện trong tỉnh.

Theo truyền thống, chư Tăng tề tựu Tổ đường đảnh lễ chư Tổ. Sau đó, vân tập Chánh điện niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, trì tụng chú Đại bi, lễ Phật sám hối và thực hiện tác pháp Tứ tự theo Luật định.

Sau phần hỏi đáp tiền phương tiện yết ma, đại diện hạ trường chư Ni bạch thỉnh Tự tứ. Sau đó, bốn vị Hòa thượng Thích Huệ Đạt, Hòa thượng Thích Trí Thắng, Hòa thượng Thích Hạnh Khương, Hòa thượng Thích Thông Hội nhận lãnh thọ Tự tứ nhơn và tác pháp đối thú Tự tứ theo nghi thức Thượng tọa. Chư Tăng lần lượt 3 vị đối trước chư Hòa thượng thọ Tự tứ nhơn tác pháp đối thú Tự tứ theo thức nghi đại chúng.

Sau nghi thức đối thú Tự tứ, chư Tăng tiến hành tác pháp yết ma giải các cương giới đã kiết trong ngày thọ an cư, sau đó, hồi chung bản. Tăng sự tác pháp Tự tứ kết thúc trong sự thanh tịnh và hoan hỷ của Đại chúng.

Kết thúc buổi lễ, Hòa thượng Thích Thông Hội, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi chúc chư Tăng thêm hạ lạp và lưu ý một số việc liên quan đến những kỳ Bố Tát thuyết giới trong thời gian sau an cư.

Ngoài Đạo tràng An cư chùa Pháp Hóa của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, các đạo tràng An cư Kiết hạ tại thị xã Đức Phổ, huyện Mộ Đức; huyện Nghĩa Hành; huyện Bình Sơn; chùa Từ Nghiêm thuộc huyện Tư Nghĩa; Đạo tràng An cư dành cho chư Ni tại chùa Tịnh Nghiêm thuộc thành phố Quảng Ngãi cũng lần lượt như pháp tác pháp Tự tứ.

Ban TT – TT Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi