PSO – Sáng ngày 10 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Quý Mão, Môn nhân pháp quyến chùa Từ Quang trang nghiêm tưởng niệm 20 năm Đại lão Hòa thượng Tôn sư thượng Giải hạ An viên tịch.

Dâng hương và cử hành lễ tưởng niệm có chư Tôn đức Giáo phẩm thành viên HĐCM: HT. Thích Hạnh Lạc, HT. Thích Huệ Đạt, HT. Thích Trí Thắng; chư Tôn đức ủy viên HĐTS: HT. Thích Thông Hội, Trưởng ban trị sự GHPTVN tỉnh Quảng Ngãi, trụ trì chùa Từ Quang, đệ tử của cố Đại lão Hòa thượng Thích Giải An, ĐĐ. Thích Thông Huy, Phó Trưởng ban thường trực Ban trị sự tỉnh; chư Tôn đức Thường trực Ban trị sự tỉnh; chư Tôn đức thường trực Ban trị sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; chư Tôn đức trụ trì các tự viện trong tỉnh, môn nhân pháp quyến cùng đạo hữu Phật tử gần xa đồng tham dự buổi lễ.

Cố Đại lão Hòa thượng Thích Giải An họ Nguyễn húy Hòa, Pháp danh Như Bình, tự Giải An, hiệu Huyền Tịnh. Hòa thượng sinh ngày 01 tháng 6 năm Giáp Dần (23/7/1914) tại xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 12 tuổi xuất gia, năm 19 tuổi thọ Cụ túc giới, tự pháp đời thứ 41 thiền phái Lâm Tế.

Hòa thượng chí nguyện thượng cầu hạ hóa chốn thiền lâm tôn bực tượng sư, nhà Phật pháp xứng ngôi lương đống, hưng chấn danh lam Thiên Bút,  trụ trì chùa Tỉnh hội Phật giáo, khai sơn chùa Phú Long, tịnh thất Pháp Hoa và chùa Từ Quang. Hòa thượng từng làm tam sư thất chứng, Đường Đầu Giới đàn Nguyên Thiều, diệu lý tuyên dương khắp chốn, quy y trăm ngàn đệ tử.

Hòa thượng từ tâm nhiếp dẫn hậu lai, Tăng tín sớm hôm triêm ân pháp nhũ. Hòa thượng xuất thế tinh chuyên nghiêm mật, nhập thế từ mẫn độ sanh. Trưởng lão không nề lao nhọc, Phổ Hiền hạnh cả sáng gương, giáo hóa dưỡng Tăng thừa nghiệp. Tu thân chí cả Đại thừa. Mãn cơ duyên hóa độ, Hòa thượng viên tịch ngày 20 tháng Giêng năm Quý Mùi  (20/2/2003). Trụ thế 90 năm, 71 hạ lạp.

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh tông tứ thập nhất thế khai sơn Từ Quang tự, húy thượng Như hạ Bình, tự Giải An, hiệu Huyền Tịnh Hòa thượng Tôn Sư.

Ban TTTT Phật giáo Quảng Ngãi