Chủ Nhật, Tháng Chín 26, 2021

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni

Xem Thêm

Đồng Nai: Thiền tự Phước Quang tiếp tục thăm và tặng quà cho người dân ảnh hưởng bởi dịch bệnh

PSO - Ngày 22 và 25/9/2021 (nhằm ngày 18 và 19/8 năm Tân Sửu), Đại đức Thích Nguyên Thông...

Bình Thuận: Chùa Bửu Lâm trao 1000 phần quà hỗ trợ người dân mùa dịch

PSO- Trao quà yêu thương, vun bồi hạnh hoan hỷ. Sáng ngày 25/9/2021, chùa Bửu Lâm- phường Phước Lộc...

Hội đồng Thập sư tại các giới trường: Việt Nam Quốc Tự đã tấn đàn truyền giới cho 158 giới tử Tỳ-kheo, giới trường Từ Nghiêm đã truyền giới cho 174 giới tử Tỳ-kheo-ni, giới trường Dược Sư đã truyền giới cho 137 giới tử Thức-xoa-ma-na, giới trường Huê Lâm truyền giới cho 117 giới tử Sa-di-ni.* 6giờ sáng nay, 9-5, tại giới đàn Việt Nam Quốc Tự, lễ tấn đàn truyền giới cho 158 giới tử Tỳ-kheo diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh.Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư truyền giới Tỳ-kheo
Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Cung an chức sự đàn Tỳ-kheo tại Tổ đường
Tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự, Ban Nghi lễ và Dẫn thỉnh đàn Tỳ-kheo đã cung an chức sự và cung thỉnh chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư đàn truyền giới Tỳ-kheo. Theo đó, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, đương vi Hòa thượng Đường đầu đắc giới; HT.Thích Minh Thông, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM, đương vi Luật sư kiêm Yết-ma A-xà-lê, HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM, đương vi Giáo thọ A-xà-lê; cùng 7 vị tôn chứng Tăng-già: HT.Thích Minh Hiền (Q.3), HT.Thích Minh Hiền (Q.1), HT.Thích Tắc Lãnh, HT.Thích Thiện Minh, HT.Thích Thánh Tâm, HT.Thích Thánh Tâm, HT.Thích Minh Tâm, HT.Thích Chơn Phát; và TT.Thích Lệ Trang được cung thỉnh làm Giáo thọ kiêm Dẫn thỉnh đàn Tỳ-kheo.

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Chư Hòa thượng Giới sư niêm hương bạch Phật

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Hòa thượng Đường đầu cùng chư Giới sư đảnh lễ Tam bảo

Tại giới đàn Việt Nam Quốc Tự, các giới tử Tỳ-kheo được xếp thành 53 đàn, mỗi đàn 3 vị, lần lượt thứ tự vào giới trường, khuôn viên chánh điện Việt Nam Quốc Tự, để tấn đàn cầu thọ giới Tỳ-kheo trước chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư. Sau nghi thức bạch tứ Yết-ma truyền giới Tỳ-kheo thành tựu như luật Phật chế, các tân Tỳ-kheo
đã xả mạn y (y Sa-di). Hòa thường Yết-ma Thích Minh Thông hướng dẫn các tân Tỳ-kheo thọ trì 3 y của một vị Tỳ-kheo: y An-đà-hội, y Uất-đa-la và y Tăng-già-lê. Ngoài ra, các giới tử còn phát nguyện thọ trì bình bát, tọa cụ, dụng cụ lọc nước như luật Phật chế trong các vật dụng thường ngày của một vị Tỳ-kheo.

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Hội đồng Thập sư tại giới trường truyền giới Tỳ-kheo

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Giới tử đảnh lễ Hội đồng Thập sư

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Hòa thượng Yết-ma A-xà-lê,
Hòa thượng Đường đầu Đắc giới, Hòa thượng Giáo thọ A-xà-lê (Từ phải qua)

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Giới tử Tỳ-kheo đối trước Hội đồng Thập sư – Ảnh: Ngộ Dũng

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư tác pháp Bạch tứ Yết-ma
– Ảnh: Ngộ Dũng

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Giới tử Tỳ-kheo đảnh lễ Hội đồng Thập sư
  sau Bạch tứ Yết-ma – Ảnh: Ngộ Dũng

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Tân Tỳ-kheo xả Mạn y

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Hòa thượng Yết-ma hướng dẫn các giới tử thọ trì ba y
Ảnh: Ngộ Dũng

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Phát nguyện thọ trì y An-đà-hội – Ảnh: Ngộ Dũng

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Các giới tử đắp y Tăng-già-lê –
Ảnh: Ngộ Dũng

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Thọ trì bình bát –
Ảnh: Ngộ Dũng

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Thọ trì tọa cụ –
Ảnh: Ngộ Dũng

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Thọ trì dụng cụ lọc nước – Ảnh: Ngộ Dũng

Hòa thượng Đường đầu đắc giới truyền “tứ khí” tức 4 giới Ba-la-di (giới trọng) căn bản trong 250 giới Tỳ-kheo và truyền “tứ y” (nương vào 4 điều căn bản để sống: dùng y phấn tảo, khất thực, nơi ngủ nghỉ đơn giản và dùng thuốc đã qua chế biến) mà một vị Tỳ-kheo phải tuân thủ gìn giữ suốt đời.

Khi hoàn thành các pháp truyền giới Tỳ-kheo như luật, như pháp, chính thức trở thành một
thành viên của Tăng đoàn, các tân Tỳ-kheo đã quỳ gối, chắp tay cung kính nghe lời
huấn từ của Hòa thượng Đường đầu.

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Hòa thượng Đường đầu ban huấn từ đến các Tân Tỳ-kheo – Ảnh: Ngộ Dũng

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-niTân Tỳ-kheo đảnh lễ chư tôn giáo phẩm Giới sư

 

“Giờ phút này đây, các con đã chính thức là bậc Chúng Trung Tôn, là trưởng tử của Đức Phật. Các con chính thức bắt đầu đời sống của một Tỳ-kheo trong hàng ngũ Tăng-già, vì thế việc thọ trì giới pháp phải cẩn thận, từng bước bước lên bậc Thánh trong các quả vị tu mà Phật đã dạy. Đừng buông lung mà uổng công ý chí xuất gia cầu đạo”,
Hòa thượng Đường đầu ân cần nhắc nhở. Đại chúng tân Tỳ-kheo đã phụng đáp đồng thanh “Y giáo phụng hành” ba lần.

Pháp ĐăngẢnh: Bảo Toàn

 

*Truyền Tỳ-kheo-ni giới tại giới trường Từ Nghiêm 

 

Đúng 5giờ30, sáng nay, 9-5, 174 giới tử Tỳ-kheo-ni tại giới đàn Từ Nghiêm (quận 10) đã đăng đàn, thọ giới.Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Giới tử Tỳ-kheo-ni đảnh lễ tri ân Hội đồng Thập sư Ni
Tại giới trường trang nghiêm, sau khi chư tôn giáo phẩm Hội đồng thập sư Ni niêm hương bạch Phật, thực hiện các nghi thức lễ Tổ, NT.Thích Nhật Khương, Điển lễ – Dẫn thỉnh hướng dẫn giới tử Tỳ-kheo-ni cung thỉnh chư tôn đức Hòa thượng Ni Đường đầu đắc giới, Yết-ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê và chư tôn đức Tôn chứng Tăng-già.Theo, đó đàn Tỳ-kheo-ni cung thỉnh NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, UV Thường trực HĐTS GHPGVN, đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu đắc giới; NT.Thích nữ Tịnh Giới, Yết-ma A-xà-lê; NT.Thích nữ Hải Thành, Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư tôn đức Ni Tôn chứng: NT.Thích nữ Như Chánh; NT.Thích nữ Tâm Hoa; NT.Thích nữ Nguyên Thuận;  NT.Thích nữ Tắc Tuyết; NT.Thích nữ Lưu Phong; NT.Thích nữ Như Thanh; NT.Thích nữ Như Nguyệt; Dẫn thỉnh đàn Tỳ-kheo-ni: NT.Thích nữ Nhật Khương.Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Hòa thượng Ni Đường đầu đắc giới đàn Tỳ-kheo-niTấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-niTam sư đàn Tỳ-kheo-ni
Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Giới tử Tỳ-kheo-ni được vấn các già nạn trước khi truyền
giới
Ni trưởng Yết-ma A-xà-lê đã tác pháp vấn hòa, xướng tên những giới tử đủ điều kiện thọ giới Tỳ-kheo-ni cho chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư Ni nghe. Hội đồng Thập sư Ni đã tác pháp bạch tứ Yết-ma truyền Bổn pháp cho các giới tử Tỳ-kheo-ni.Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Chư giới sư giới trường Từ Nghiêm
Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Giới tử Tỳ-kheo-ni đăng đàn thọ Bổn pháp Tỳ-kheo-ni
Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Giới tử được Hội đồng Thập sư truyền Bổn pháp Tỳ-kheo-ni giới
Chiều nay, ban Dẫn thỉnh sẽ hướng dẫn 174 giới tử Tỳ-kheo-ni đến giới trường Đại Tăng tại Việt Nam Quốc Tự cầu thọ Chánh pháp giữa 2 bộ Tăng Ni.
N.Trân –
Huệ Liên

 

 

*Truyền Thức-xoa-ma-na giới tại giời trường Dược Sư

Chiều 8-5, tại giới đàn chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh), Hội đồng Thập sư đã
diễn ra tấn đàn truyền Thức-xoa-ma-na giới đến 137
giới tử.

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
NT.Thích Như Đức, Hòa thượng Ni Đường đầu đắc giới đàn Thức-xoa-ma-na
Ảnh: Như Liễu

NT.Thích nữ Tắc Sen, Dẫn thỉnh giới đàn đã hướng dẫn giới tử tác bạch cung thỉnh chư tôn đức Ni quang lâm giới trường để đăng đàn truyền giới.

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Ni trưởng Dẫn thỉnh hướng dẫn giới tử cung thỉnh Hội đồng Thập sư Ni
Ảnh: Như Liễu

Sau thời khóa niêm hương bạch Phật, sám hối, giới tử được Ni trưởng Dẫn thỉnh hướng dẫn cung thỉnh Hội đồng Thập sư Ni đàn Thức-xoa-ma-na. Ban Chức sự giới đàn Dược Sư cung thỉnh NT.Thích nữ Như Đức, đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu đắc giới; NT.Thích nữ Như Quang, Yết-ma A-xà-lê; NT.Thích nữ Tắc Thinh, Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư tôn đức Ni tôn chứng: NT.Thích nữ Tịnh Mẫn, NT.Thích nữ Giác Thành, NT.Thích nữ Chơn Hiền, NT.Thích nữ Như Chơn, NT.Thích nữ Từ Nhẫn, NT.Thích nữ Như Cương, NT.Thích nữ Như Tâm.

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Chư tôn đức Tôn chứng – Ảnh: Như Liễu

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Giới tử Thức-xoa-ma-na trang nghiêm cầu
thọ giới pháp – Ảnh: Như Liễu

Các giới tử lần lượt được Hội đồng Thập sư Ni tác pháp Yết-ma truyền giới Thứcxoa-ma-na.

Như Danh

* Tấn đàn truyền Sa-di-ni giới tại giới trường Huê Lâm
Hôm qua, 8-5, Ban Chức sự và Ni trưởng Dẫn thỉnh Thích nữ Như Thủy đã hướng dẫn giới tử trang nghiêm tác bạch cung thỉnh Hội đồng Thập sư Ni đàn Sa-di-ni
tại giới trường Huê Lâm (Q.11) đăng đàn truyền giới.Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni
Giới tử Sa-di-ni tại giới tường Huê LâmTheo đó, Ban Chức sự giới đàn Huê Lâm và giới tử cung thỉnh NT.Thích nữ Như Châu, đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu đắc giới đàn Sa-di-ni; NT.Thích nữ Như Ý, Yết-ma A-xà-lê; NT.Thích nữ Như Xuân, Giáo thọ A-xà-lê và chư tôn đức Tôn chứng Tăng-già. Chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Thập sư Ni cũng đã thực hiện các nghi thức lễ Tổ, niêm hương cúng dường Tam bảo, giới tử sám hối tam nghiệp trước khi đăng đàn thọ giới. Hội đồng Thập sư Ni đã thực hiện lễ tác pháp Yết-ma, tấn đàn truyền giới cho 117 giới tử Sa-di-ni tại giới trường Huê Lâm. Ni Trưởng Yết-ma A-xà-lê đã hướng dẫn các giới tử thọ Mạn y và dụng cụ lọc nước như pháp.Giao Hảo

Nguồn: www.giacngo.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Viết Mới

Đồng Nai: Thiền tự Phước Quang tiếp tục thăm và tặng quà cho người dân ảnh hưởng bởi dịch bệnh

PSO - Ngày 22 và 25/9/2021 (nhằm ngày 18 và 19/8 năm Tân Sửu), Đại đức Thích Nguyên Thông - Phó trưởng Ban Từ...

Bình Thuận: Chùa Bửu Lâm trao 1000 phần quà hỗ trợ người dân mùa dịch

PSO- Trao quà yêu thương, vun bồi hạnh hoan hỷ. Sáng ngày 25/9/2021, chùa Bửu Lâm- phường Phước Lộc thị xã La Gi tỉnh...

Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 38 tấn nông sản đến các tỉnh thành

PSO- Trong hai ngày 24 và 25/9/2021, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ 38 tấn nông sản...

Ý NGHĨA LỄ SEN ĐÔN TA CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER

PSO - Đồng bào Khmer Nam bộ có rất nhiều lễ hội trong năm như: Têt Chôl Chnăm Thmây (Tết cổ truyền), Lễ Sen...

DANH MỤC

An Cư Lạc Nghiệp10Bách Tăng đất Việt1Bản tin Phật sự 20h260Bản Tin Tiếng Anh87Câu Chuyện Bên Tách Trà3Câu Chuyện Cửa Thiền12Danh Thắng Phật Giáo30Đại hội Phật giáo các huyện - thị58Đọc Lại Tạp Chí VHPG371Đồng Vọng Pháp25Đường Vào Nội Tâm5Góp ý dự thảo quản lý tiền công đức1Hòa thượng Chủ tịch429Hoằng pháp - Thuyết Giảng321Hoằng Pháp Online142Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM13Hướng Dẫn Cắm Hoa16Lịch sử - Nhân vật29Lời Con Dâng Phật19Lời Phật Dạy4Nghệ Thuật Phật Giáo10Người Con Phật4Nổi bật96PG KIÊN GIANG166Phật giáo & đời sống29Phật giáo & tuổi trẻ353Phật giáo TP. HCM259Phật Học15Phật Pháp Hỏi Đáp43Phật sự miền Bắc2047Phật sự miền Đông3037Phật sự miền Tây3642Phật sự miền Trung2135Phật sự Quốc tế7Phật sự Quốc tế8Phật sự Tây Nguyên1152Phật sự Trung ương GH405Phóng sự166Quản Lý Thu Chi Tiền Công Đức11Sống Như Những Đoá Hoa5Thơ Thiền18Thuyết giảng400TIÊU ĐIỂM19Tin tức3503Tin tức - Phật sự15503Tình Người Trong Đại Dịch1376Toả Ngát Hương Sen9Trung Tâm Từ Thiện18Truyền hình trực tiếp434Từ thiện Xã hội2499Tự viện - Chân dung139Văn bản Giáo hội153Văn hóa Phật giáo389Vesak 201946Video4753Vu Lan - Nguyện Làm Con Thảo35VU LAN VĂN HÓA TÌNH NGƯỜI 202166

Bài Viết Liên Quan