PSO – Sáng 23/12/2022 (nhằm 01/12 Nhâm Dần), quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đã về chùa Đống Cao (Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa) thuộc tông phong tổ đình Hoằng Pháp tham dự khóa lễ tụng kinh và hoạt động thiện nguyện.

Sau thời khóa khai kinh trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý Phật tử cùng Đại đức trụ trì Thích Tâm Hưng đến chợ huyện Nga Sơn mua các loài thủy tộc đang bị bày bán, cùng đưa chúng về sông Hưng Long phóng sinh dưới sự gia tâm niệm lực của đại chúng.

Tiếp đó là thời khóa tụng kinh Bát Chánh Đạo (tám con đường chân chính) và dâng cơm cúng Phật ngày đầu tháng do Đại đức trụ trì hướng dẫn. Qua đó, Đại đức đã khuyến tấn đại chúng hãy thực hành các thiện pháp dâng lên đức Từ phụ nhân ngày lễ  Phật Thành Đạo (8/12 Âl) để xứng đáng là người Phật tử.

Nhân đây, Đại đức thông bạch đến đại chúng: Từ ngày 23 – 30/12/2022 (nhằm 01 – 08/12 Nhâm Dần) vào lúc 8h00, 14h30 và 19h30 chùa Đống Cao sẽ trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Niệm Phật, Thiền tọa và chia sẻ Phật pháp tạo năng lượng hạnh phúc an lạc hướng đến ngày lễ thiêng liêng này. Đặc biệt, Đại đức thay mặt chư Tăng và Phật tử bổn tự thân mời đại chúng sắp xếp thời gian về chùa vào tối 30/12/2022 (nhằm 08/12 Nhâm Dần) tham dự lễ kỷ niệm đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo.

Qua đây, chùa tiếp tục thực hiện chương trình tặng gần 300 suất cơm chay tại Bệnh Viện Đa Khoa Nga Sơn cùng sự hướng dẫn của Phật tử Tịnh Đông. Sau đó, đại chúng dùng cơm chay trong chánh niệm.

Chiều cùng ngày, đại chúng cùng trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Phật tử Liên Hà hướng dẫn.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Nguyễn Văn Nguyên