Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID 19 – Viêm đường hô hấp cấp đang diễn biến phức tạp trong nước và quốc tế; để đảm bảo sức khỏe cho Tăng Ni sinh. Thượng tọa Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội chỉ đạo sau:

1. Tiếp tục cho Tăng Ni sinh các khóa toàn Học viện được nghỉ học đến 11 giờ ngày 25/03/2020 tựu trường (tức ngày 02/03 năm Canh Tý).

2. Tại cổng Học viện sẽ bố trí đo thân nhiệt, phát khẩu trang y tế, nước sát khuẩn tay nhanh v.v… Đề nghị Tăng Ni sinh hoan hỷ thực hiện.

3. Các công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn trong phạm vi toàn Học viện sẽ được thực hiện theo Thông báo số 03/TB-HVPG ngày 04/02/2020.

Nay, Văn phòng Học viện xin thông báo để các phòng ban chức năng, toàn thể Tăng Ni biết, thực hiện.

HVPGVN- Hà Nội

 

 

 

 

The post Thông báo về việc tiếp tục cho Tăng Ni sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh COVID 19 – Viêm đường hô hấp cấp appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.