PSO- Ngày 25/ 06/ 2022 ( nhằm ngày 27 tháng năm, Nhâm Dần) Đại đức Thích Thiền Như, trụ trì chùa Cổ Mỹ Á (Huyện Phú Lộc, TT-Huế) đã tổ chức khoá tu Bát Quan Trai cho thiện nam tín nữ Phật tử địa phương.

Bát Quan trai giới là tám phương cách giúp thân tâm an trú trọn vẹn nơi thiện pháp. Tám giới này tuy được hành giả gìn giữ trong một ngày một đêm nhưng công đức rất lớn, là nhân lành cho các hạnh thù thắng sau này.

Tại buổi lễ, Đại đức trụ trì đã niêm hương bạch Phật, truyền Bát Quan trai giới và khai thị cho thiện nam tín nữ.

Tiếp đến, Đạo tràng cung đón Đại đức Thích Nhật Hậu- Trưởng Ban Hoằng pháp  Phật giáo huyện A Lưới, quang lâm Chánh điện thuyết giảng  đề tài: Hạnh nguyện tu tập của người Phật tử tại gia.

Sau giờ thính pháp, toàn thể đại chúng vân tập trai đường thực hiện nghi thức Quá đường.

Buổi chiều cùng ngày, Đạo tràng Phật tử tháp tùng chư Tôn đức đi đảnh lễ Tam Bảo và cúng dường các chùa lân cận nhân mùa Kiết Hạ.

Sau cùng, Đại đức Thích Pháp Định- Trú trì chùa Hiệp Thiên- TP.Huế đã cử hành lễ Tiến thí Âm linh cô hồn, kỷ niệm ngày Kinh đô Huế Thất thủ 23 tháng 5 âm lịch năm 1885.

Trầm Hương