Tiền Giang: Hòa thượng Thích Huệ Minh Chia sẻ tại Khóa Bồi dưỡng Trụ trì 2018

35

Tại Khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì năm 2018, Hòa thượng Thích Huệ Minh – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban tổ chức Khóa bồi dưỡng, dành nhiều thời gian để triển khai Dự thảo Nội quy Ban Tăng sự sửa đổi đến với hơn 500 vị là Trụ trì, Phó trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong toàn tỉnh.

Hòa thượng chia sẻ, Hiến chương Giáo hội hay Nội quy Ban Tăng sự GHPGVN là những điều luật, quy tắc mà tất cả Tăng ni nói chung và Trụ trì nói riêng cần phải hiểu, thông suốt để thực hành.
Giáo hội hình thành trên nền tảng của sự hòa hợp của Tăng ni, để cho sự hòa hợp thanh tịnh, chúng ta cần phải có những cái chung nhất định; Thống nhất trong ý chí và hành động, để từ đó mới có được một Tăng đoàn vững mạnh.
Bảng dự thảo Nội quy Tăng sự vừa sửa đổi gồm có 15 chương, tổng cộng 90 điều quy định rất rõ những vấn đề liên quan đến Tăng đoàn và Tăng chúng:
Chương I: Nói về Danh xưng – Văn phòng – Chức năng – Nhiệm vụ của Ban Tăng sự, gồm có 6 điều.
Chương II: Nói về Tổ chức – Nhân sự, gồm có 3 điều.
Chương III: Nói về Nhiệm vụ – Quyền hạn, gồm 5 điều.
Chương IV: Nói về thành phần Tăng, Ni trong giáo hội, gồm 4 điều.
Chương V: Nói về Quản lý tự viện, gồm 13 điều.
Chương VI: Nói về tài sản tự viện, gồm 7 điều.
Chương VII: Nói về quyền khiếu nại của Trụ trì tự viện và Tăng ni, gồm 4 điều.
Chương VIII: Nói về xuất gia – Cầu thầy y chỉ – Hoàn tục, gồm 6 điều.
Chương IX: Nối về Giới đàn – Giới tử – An cư sinh hoạt định kỳ, gồm 10 điều.
Chương X: Nói về Trụ trì – Bổ nhiệm trụ trì, gồm 4 điều.
Chương XI: Nói về Danh xưng giáo phẩm – Danh xưng Tăng ni, đại chúng – Thủ tục tấn phong Giáo phẩm, gồm 3 điều.
Chương XII: Quy định về sắc phục Tăng ni, gồm 3 điều.
Chương XIII: Nói về Khuyến giáo – Kỷ luật – Tuyên dương công đức, gồm 5 điều.
Chương XIV: Nói về Quản lý và Sinh hoạt của Tăng ni, gồm 12 điều.
Chương XV: Quy định về Hội họp – Ban hành – Sửa đổi, gồm 3 điều.
Chư Tăng ni phải có nếp sống gương mẫu và khác biệt với thế tục, chính vì vậy bản Dự thảo Nội quy Tăng sự mới sửa đổi này quy định rất rõ những vấn đề liên quan đến Tăng ni, tự viện mà chúng ta cần phải cập nhật để thực hành cho phù hợp với xã hội hiện tại và đem đạo vào đời có hiệu quả.

Bản nội quy lần này sửa đổi một số điều cho phù hợp với đời sống hiện đại, tuy nhiên vẫn không làm thay đổi tôn chỉ, mục đích của đạo Phật. Vị tu sĩ trong thời hiện đại được quyền lên tiếng, khiếu nại nếu thấy mình bị chèn ép, nhưng phải theo trình tự không được vượt cấp; Chư Ni có quyền độ cho Phật tử nam xuất gia, nhưng sau đó phải đưa y chỉ theo chư Tăng để tu học. Tăng ni vì lý do chính đáng buộc phải tự nguyện hoàn tục thì được phép xuất gia trở lại nhưng phải theo thủ tục xuất gia như ban sơ; Nếu vi phạm kỷ luật buộc phải hoàn tục thì không được xuất gia trở lại. … Đó là những điểm mới.

Sau buổi nói chuyện, Hòa Thượng còn dành nhiều thời gian trả lời những câu hỏi của chư Tôn đức để làm sáng tỏ hơn những điều quy định trong bản Nội quy. Qua đây đã làm cho chư Tôn đức nắm vững hơn về  Nội quy Ban Tăng sự giúp cho chư Tôn đức dễ dàng hơn trong quá trình làm Phật sự trong thời gian tới.
Xin chúc chư Tôn đức nhiều sức khỏe. Thành tựu những Phật sự tại địa phương.
Sau đây là những hình ảnh tại các buổi chia sẽ của Hòa Thượng:

Ban TTTT Phật giáo tỉnh Tiền Giang