PSO – Sáng ngày 14/01/2023, tại Văn phòng BTS – chùa Vĩnh Tràng ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho; Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang có phiên họp chuyên đề xây dựng kế hoạch tổ chức Đại Giới đàn năm 2023.

Phiên hợp có TT.Thích Quảng Lộc – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Hoằng Đức – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Giác Nhân – UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Phó trưởng BTS: TT.Thích Nhuận Đức, TT.Thích Thiện Lưu – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử, TT.Thích Giác Nguyên – Trưởng ban Hoằng pháp, TT.Thích Trung Chánh – Trưởng ban TTXH, ĐĐ.Thích Huệ Phát – Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Trưởng PBNG, NT.Thích Nữ Huệ Năng – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh; chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Quảng Lộc cho biết: Theo như tinh thần Nghị quyết Hội nghị kỳ I khóa X của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang vừa qua, năm 2023 có nhiều Phật sự mà BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang phải hoàn thành; đặc biệt là công tác tổ chức Đại Giới đàn. Đây là Phật sự quan trọng cần phải có kế hoạch chuẩn bị chu đáo. Tại phiên họp hôm nay, chư Tôn đức tập trung góp ý để bản kế hoạch mang tính khả thi cao; các vấn đề như thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức, cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm vào Hội đồng Thập sư để truyền trao giới pháp đến các giới tử, …

Tại phiên họp, sau khi lắng nghe ĐĐ.Thích Huệ Phát trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chư Đại Giới đàn, qua bàn luận, chư Tôn đức thống nhất lấy tên hiệu Giới đàn là Huệ Đăng – vị Cao tăng thời cận đại, Hòa thượng có công xây dựng ngôi chùa Vĩnh Tràng từ buổi ban sơ, để rồi từ đó trải qua các thế hệ truyền thừa gìn giữ và phát triển, đến hôm nay, ngôi chùa Vĩnh Tràng trở thành trung tâm hành chánh của Phật giáo Tiền Giang.

Chư tôn đức tại phiên họp cũng thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại Giới đàn là từ ngày 01 đến 05/08/2023 (nhằm ngày 15 đến 19/06 năm Quý Mão). Địa điểm tổ chức: Giới trường Tăng tại chùa Vĩnh Tràng; Giới trường Ni tại chùa Thiên Phước (xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho).

ĐĐ.Thích Đức Minh – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, thay mặt Ban Nội dung trình đề án Câu hỏi khảo hạch Giới tử trong Giới đàn để chư Tôn đức xem xét góp ý. Qua đó chư Tôn đức đã có những bổ sung ngân hàng câu hỏi để các Giới tử các hệ phái thuận tiện trả lời khi tham gia đăng ký Thọ giới.

Sau hơn 2 giờ làm việc, phiên họp cũng đã thống nhất một số đề mục quan trọng khác như: Cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm vào Hội đồng Thập sư các Đàn giới Tỳ kheo, Sa di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na, Sa di Ni, Bồ tát giới; Ban Giám khảo; Ban tài chánh và một số tiểu ban chuyên trách phục vụ Đại Giới đàn.

Đúc kết phiên họp, TT.Thích Quảng Lộc rất hoan hỷ với tinh thần làm việc và những góp ý chân thành, thẳng thắn của chư Tôn đức tại phiên họp. Thượng tọa giao Ban Thư ký hoàn thành bản Kế hoạch và lập thủ tục đăng ký tổ chư Đại Giới đàn với Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN và Sở Nội vụ – Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang.

Một số hình ảnh tại phiên họp:

Thích Trung Thượng – Ban TTTT Phật giáo Tiền Giang