THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp Sơ cấp Phật học Khóa VII (2022 – 2023)

và Cao đẳng Phật học Khóa V (2022 – 2024)

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni.

Thưa quý Bạn đọc.

Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang vừa ký ban hành Thông báo Chiêu sinh Lớp Sơ cấp Phật học Khóa VII (2022 – 2023) và Cao đẳng Phật học Khóa năm (2022 – 2024).

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tiền Giang xin được đăng tải toàn bộ nội dung các bản Thông báo đến chư Tôn đức Tăng Ni, các Tăng Ni sinh cùng quý bạn đọc tri tường.

TẢI HỒ SƠ NHẬP HỌC TẠI ĐÂY:

  1. ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
  2. SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ban TT-TT PG Tiền Giang