Tối 26/3 (14/2 ÂL), Tổ đình Phi Lai đã trang nghiêm tổ chức lễ truyền đăng nhân ngày huý kỵ lần thứ 88 của Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền. Buổi lễ đã diễn ra liêng thiêng dưới sự chủ trì của Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Tôn trưởng Tông môn Tổ đình.

niêm hương, đảnh lễ Tổ sư

Tham dự buổi lễ có chư Tôn đức môn hạ Tổ đình Phi Lai đang trú xứ nhiều nơi, cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử thuộc đạo tràng, tự viện các tỉnh miền Tây Nam Bộ đồng vân tập.

chư Tăng thực hiện nghi thức cầu nguyện
sái tịnh pháp hội

Đúng 7h00 tối, chư Tôn đức quang lâm Tổ đường niêm hương, đảnh lễ lịch đại Tổ sư. Sau đó trở lên chánh điện để niệm hương bạch Phật, sái tịnh, tụng thời Bát-nhã cầu nguyện cho thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc.

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS truyền đăng đến chư Tôn đức
Phật tử tiếp nến từ chư Tôn đức

z

Môn hạ Tổ đình Phi Lai nhiễu tháp

Trước tôn dung của Phật bổn sư, Hoà thượng Trưởng Tông môn đã thỉnh ngọn lửa đại diện cho từ bi, trí tuệ Đức Phật và sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, phổ độ chúng sanh của Tổ sư thắp lên, truyền lại hàng môn đồ đệ tử nối tiếp thông qua ngọn đăng linh thiêng trên tay.

dâng hương tháp Tổ Như Hiển – Chí Thiền
Đông đảo Phật tử tham dự

Sau lễ truyền đăng, chư Tôn đức nối tiếp nhau tiến đến Tháp tổ Chí Thiền để dâng hương, đăng và nhiễu tháp trong tiếng niệm Phật đồng thanh của đại chúng tham dự.

Tri ân công đức Tổ sư
Cầu quốc thế dân an…
Nguyện phong đều vũ thuận…
Mong tật bệnh tiêu trừ.
Phật tử thắp nến trong khuôn viên tháp Tổ
Những ngọn đăng từ bàn Phật đại diện cho Từ bi và Trí tuệ