Toàn Cảnh – Đại Giới Đàn THIỆN AN – Bình Dương, ngày 23 – 26/6/2022.

>>>Link tải hình ảnh giới đàn<<<

>Tham gia nhóm Zalo<<<

Bình Dương: Lễ Bế mạc Đại giới đàn Thiện An Phật lịch 2566

Bình Dương: Đăng đàn Truyền giới Tỳ kheo, Sa-di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na và Sa di Ni cho giới tử

Bình Dương: Lễ Truyền đăng và Thuyết u minh giới tại 02 giới trường Đại giới đàn Thiện An

Chùm ảnh: Hòa thượng Thích Minh Thông khai đạo cho các giới tử tại Đại Giới đàn Thiện An

Bình Dương: Chính thức Khai mạc Đại giới đàn Thiện An

https://phatsuonline.com/binh-duong-hoa-thuong-thich-thien-nhon-duong-vi-dan-dau-hoa-thuong-dai-gioi-dan-thien-an/

Bình Dương: Gần 500 giới tử tham gia kỳ thi khảo hạch Đại giới đàn Thiện An PL.2566

Chùm ảnh: Giới tử tại 02 giới trường cử hành khóa lễ tác pháp sám hối

Bình Dương: Trang nghiêm lễ cung nghinh tôn ảnh HT. Thích Thiện An về giới trường Tổ đình Hội Khánh và chùa Bồ Đề Đạo Tràng

Bình Dương: Giới tử Tăng Ni nhập Giới đàn Thiện An Phật lịch 2566

Trailer Đại giới đàn Thiện An – GHPGVN tỉnh Bình Dương

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An

Bình Dương: Họp rà soát công tác tổ chức Đại giới đàn Thiện An

Bình Dương: Đại Giới đàn Thiện An hoàn tất công tác chuẩn bị

Bình Dương: Chương trình Đại giới đàn Thiện An PL.2566 – DL.2022

Bình Dương: Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh triển khai công tác tổ chức Đại giới đàn Thiện An

Bình Dương: Câu hỏi ôn thi Đàn Thức xoa Ma na Đại giới đàn Thiện An năm 2022

Bình Dương: Câu hỏi ôn thi Đàn Sa di và Sa di Ni Đại giới đàn Thiện An năm 2022

Bình Dương: Câu hỏi ôn thi Đàn Tỳ kheo Ni Đại giới đàn Thiện An năm 2022

Bình Dương: Câu hỏi ôn thi Đàn Tỳ kheo Đại giới đàn Thiện An năm 2022