[Video] Gia đình Phật tử Mai Liên cúng dường xây dựng chùa Lê Quang

[Video] Phú Thọ: Gia đình Phật tử Mai Liên trao quà tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phù Ninh

Phú Thọ: Gia đình Phật tử Mai Liên trao quà tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phù Ninh

[Video] Phú Thọ: Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

Phú Thọ: Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

[Video] Kiên Giang: Phật tử Mai Liên khảo sát xây dựng 5 cây cầu giao thông nông thôn

Kiên Giang: Phật tử Mai Liên khảo sát xây dựng 5 cây cầu giao thông nông thôn

[Video] Kiên Giang: Gia đình Phật tử Mai Liên thăm, tặng quà tại Trung tâm TTXH Phật Quang

Kiên Giang: Gia đình Phật tử Mai Liên thăm, tặng quà tại Trung tâm TTXH Phật Quang

[Video] TP.HCM: Gia đình Phật tử Mai Liên cúng dường trường hạ tại chùa Vĩnh Nghiêm

TP.HCM: Gia đình Phật tử Mai Liên cúng dường trường hạ tại chùa Vĩnh Nghiêm

[Video] Hà Nội: Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên cúng dường trường hạ tại các chùa trên địa bàn thành phố

Hà Nội: Doanh nhân Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên cúng dường trường hạ tại các chùa trên địa bàn thành phố

[Video] Hà Nội: Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên cúng dường trường hạ tại các chùa trên địa bàn thành phố

Hà Nội: Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên cúng dường trường hạ tại các chùa trên địa bàn thành phố

[Video] Thái Bình: Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên khảo sát tiến độ xây dựng chùa Phúc Long

[Video] Thái Bình: Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên khảo sát tiến độ xây dựng chùa Phúc Long

[Video] Kiên Giang: Gia đình Phật tử Mai Liên tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới

Kiên Giang: Gia đình Phật tử Mai Liên tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới

Gia đình Phật tử Mai Liên với Phật sự từ thiện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19