PSO – Sáng ngày 23/06/2022, chư Ni trụ trì các chùa, gồm NS. Như Hiền – Trụ trì chùa Bồ Đề Lan Nhã (quận 6, TP. HCM); NT. Tắc Mẫn – Trụ trì chùa Pháp Hưng (Cần Giuộc, Long An); NS. Như Nhẫn – Trụ trì chùa Pháp Lạc (Tiền Giang); NS. An Hiếu – Trụ trì chùa Pháp Thuỷ (quận 8, TP. HCM) đã hướng dẫn thiện nam tín nữ Phật tử gần xa cúng dường trường hạ tại cơ sở 2 HVPGVN (TP.HCM).

Chứng minh buổi lễ có: TT. Thích Viên Trí – Viện phó, Trưởng khoa Triết học Phật giáo cùng chư Tôn đức Tăng Ni ban điều hành, ban quản chúng và hơn 1200 Tăng Ni sinh nội trú tại HVPGVN cơ sở 2.

Tán thán công đức chư Ni cúng dường trai phạn, Thượng tọa cũng nhắc đến lời đức Phật chỉ dạy về phước báu to lớn khi Phật tử cúng dường Tăng Ni sinh để yểm trợ chư Tăng Ni an tâm tu học.

Tăng Ni sinh tu học tại Học viện PGVN ngày nay sẽ là nguồn nhân sự tài năng trong tương lai để kế thừa và phụng sự cho GHPGVN. Vì vậy, việc chư Ni và Phật tử cúng dường Tăng Ni sinh tạo nên công đức vô lượng và là nguồn động viên Tăng Ni sinh tinh tấn trên con đường tu học.

Xin hồi hướng công đức để cầu nguyện thế giới hòa bình, dịch bệnh tiêu trừ và chư Ni cùng hàng Phật tử được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Nguyễn Quí