PSO – Sáng ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết Quý Mão), nhân dịp Tết đến xuân về, Ngài Tam Tạng 7 viếng thăm Việt Nam theo lời mời, chùa Bửu Quang (171/10 QL 1A, P Bình Chiểu, TP. Thủ Đức) tổ chức lễ khai xuân bát hội chúc phúc đầu năm PL.2566 – DL.2023.

Tham dự buổi lễ khai xuân, đặt bát hội đầu năm có chư tăng các chùa Khmer miền Tây Nam bộ, chùa Bát Chánh Đạo (TP. Thủ Đức), Thiền viện Phước Sơn (Đồng Nai), tu nữ bổn tự… và chư thiện nam tín nữ Sài Gòn…gần xa.

Mở đầu chương trình lễ trai tăng đầu năm bằng nghi thức khai kinh Tam Bảo do Tu nữ Phước Thủy đảm trách, nghe Ngài Tam Tạng 7 thuyết pháp, trong đó Ngài dạy:  về việc giữ giới và làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch tránh xa các bất thiện và thường xuyên làm các việc lành ngày càng tăng trưởng quảng đại, luôn nhớ việc thiện mình làm làm vì có thể không nhớ, dễ duôi, cần gần gũi các bậc thiện trí. Năng làm bố thí, trì giới, thực hành thiền…

Kết thúc buổi thuyết pháp Ngài Tam Tạng 7, chư Tăng Tổ đình Bửu Quang tụng kinh phúc chúc quần chúng tín đồ, Phật tử đang hiện diện tại bổn tự sau khi Phật tử xin giới, kết thúc buổi lễ trước khi chư Tăng thọ dụng là quần chúng tín đồ, Phật tử đặt bát hội đến chư Tăng nhân dịp Tết đến xuân về.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận.

Nguyễn Ngọc Hùng