PSO – Kể từ ngày bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 với diễn biến phức tạp và lây lan nhanh chóng trong cộng đồng và đặc biệt tại TP.HCM, Sư trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn – Trụ trì chùa Phước Viên (318 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã tổ chức khóa lễ trì tụng kinh Dược Sư nguyện cầu Phật Pháp trường tồn, quốc thới dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và dịch bệnh COVID-19 tiêu trừ.

Khóa lễ trì tụng kinh Dược Sư được tổ chức theo hình thức trực tuyến phát trên Face Book của chùa vào mỗi tối, bắt đầu lúc 18h30 đến 20h00. Chủ lễ xướng tụng do SC. Thích Nữ Như Pháp – chùa Phước Viên đảm trách.

Được biết, trì tụng kinh Dược Sư để cầu bình an và giải trừ tật bệnh. Tên gọi Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, có ý nghĩa như là thầy thuốc chữa bệnh, luôn lấy pháp dược để cứu chúng sanh thoát khổ, được ấm no, tốt đẹp thân tướng. Ngài đã phát 12 lời nguyện và trong những lời nguyện đó Ngài luôn nghĩ đến lợi ích cho chúng sanh.

Thích Nữ Như Pháp