TP.HCM: Đại trai đàn Chẩn tế cầu nguyện âm siêu dương thái tại Tu viện Vĩnh Nghiêm

392

Tối ngày 15/11/2022 (nhằm ngày 22/10 Nhâm Dần), nhân lễ Húy kỵ lần thứ 49 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Giác – Tổ Sư Khai sơn Tu viện Vĩnh Nghiêm (Quận 12, TP. HCM), Môn đồ pháp phái đã trang nghiêm tổ chức trai đàn chẩn tế cầu nguyện âm siêu dương thái tại Tu viện.

Trai đàn do Thượng tọa Thích Nguyên Duyên, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận làm Sám chủ; cùng chư Tôn đức Ban Kinh sư đã thực hiện các nghi thức tâm linh Phật giáo, thành tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật gia hộ, tam nghiệp thanh tịnh, phát khởi tam tâm: từ bi, hỷ xả, bình đẳng để độ thoát chúng sanh trong cõi địa ngục ngạ quỷ, súc sanh tam đồ ác đạo.

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Trụ trì Tu viện Vĩnh Nghiêm

Tại đàn lễ Thượng tọa Sám chủ cùng chư Tôn đức Ban Kinh sư Chú nguyện biến thức ăn thành Pháp vị để chúng sanh trong các loài ngạ quỷ được thọ dụng và nhờ vào công đức lực cầu nguyện mà cô hồn được siêu sanh tịnh độ.

Thượng tọa Thích Nguyên Duyên – Sám chủ gia trì Trai đàn bình đẳng Chẩn tế

Trai đàn chẩn tế là một nghi lễ truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Nghi lễ này xuất phát từ thời Đức Phật khi về thăm quê hương, đã có chỉ dạy cho Tôn giả A nan tổ chức cúng lễ cầu siêu giải oan cho ngạ quỷ, cô hồn, các Bà la môn tiên,…

Trong đạo Phật, lập đàn chẩn tế là một nghi thức cúng, để bố thí thức ăn cho cô hồn. Trai đàn chẩn tế còn là lễ hội “làm chay” bố thí cấp phát lương thực giúp cho người qua cơn bức ngặt đói khát, không còn thiếu thốn, ban phát thí thực cho cô hồn hưởng thọ, được no.

Nghi thức trai đàn nhằm cầu siêu cho người chết được siêu thoát và qua đó cũng cầu an cho người sống được an lạc. Theo giáo lý nhà Phật, Đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ, sự từ bi này không chỉ đối với người sống mà còn với người chết, không chỉ từ bi với con người mà còn từ bi với các loài chúng sinh. Chính vì lòng từ bi đó mà lập ra Trai đàn để cầu siêu cho các vong hồn được siêu thoát, hoá giải mọi tai ương hận thù để cuộc sống được ấm no, yên ổn.

Ngoài ra đàn lễ chẩn tế còn giúp Phật tử có dịp làm việc bố thí, sanh khởi đạo đức, nuôi dưỡng cho tâm người con Phật ngày càng được rộng lòng từ, biết thương yêu muôn loài vạn vật. Từ đó, tập lần xả bỏ những vị kỷ, những ích kỷ cá nhân, những pháp bất thiện như ích kỷ, hung bạo, dữ dằn lần lượt sẽ không còn, mọi người thương yêu nhau tạo sự an lành luôn xuất hiện như trong thế gian.

Công Minh