PSO – Sáng 10/7, đoàn Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN do Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, cúng dường, sách tấn chư Ni các trường hạ Ni.

Cùng đi với đoàn có Ni trưởng Thích Nữ Hải Thành, Chứng minh Phân ban Ni giới thành phố; Phó đoàn Ni sư Thích Nữ Huệ Tiến, Trưởng ban Kinh tế tài chính Phân ban Ni giới thành phố, Thư ký đoàn cùng các Ni trưởng, Ni sư Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới TP.HCM.

Đoàn đến thăm, đảnh lễ chư Tôn Giáo phẩm Ni Ban Chức sự trường hạ và cúng dường các trường hạ tại TP.Thủ Đức, TP.HCM gồm các chùa như: Chùa Sùng Đức, Ni viện Phước Long, chùa Kiều Đàm, chùa Ưu Đàm.

Tại các trường hạ, chư Ni đảnh lễ Tam bảo, thăm hỏi, đảnh lễ chư Tôn Giáo phẩm Tăng Ni, tác bạch cúng dường trường hạ.

Dịp này, tại trường hạ Ni, đại diện đoàn Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn đã trân trọng thay mặt Đức trưởng lão Ni Thích Nữ Tịnh Nguyện cho Ni trưởng viện chủ chùa Ưu Đàm đọc bức tâm thư sách tấn của Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương đến hành giả Ni trong mùa An cư kiết hạ. Bức Tâm Thư này sẽ được đọc trong buổi Bố tát ngày 15/6 âl.

Tiếp đoàn tại các hạ trường, trưởng các Thiền chủ trường hạ, báo cáo công tác sơ bộ hạ trường và thư ký hạ trường báo cáo chi tiết thành quả tu học của chúng Ni tại hạ trường. Các hành giả ở các hạ trường luôn một dạ chí thành, tinh tấn tu học và cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao vì đã có chư Tôn đức Ni luôn thăm hỏi và động viên chúng con, cảm động hơn hết là tấm lòng từ bi thương tưởng của Đức trưởng lão Ni mặc dù bệnh duyên, những cũng đã gữi Bức Tâm Thư sách tấn chúng con, đó là niềm tin kiên cố để chúng con nương theo con đường Giới – Định – Tuệ.

Và thế là khép lại buổi thăm viếng và sách tấn chư Ni của Phân ban Ni giới TƯ đến các trường hạ TP.Thủ Đức hoàn mãn tốt đẹp.

Nguyễn Quí