Tối nay, ngày 26/2, vừa hay tin Hòa thượng Thích Hạnh Thu, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận, Trụ trì chùa Phú Long tân viên tịch. TT.Thích Minh Nhật, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận đã ban hành Cáo phó để thông tin về Tang lễ Hòa thượng Thích Hạnh Thu.

CÁO PHÓ

  • Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Quận Phú Nhuận
  • Môn Đồ Pháp Quyến

vô cùng kính tiếc báo tin:

 CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH HẠNH THU

  • Nguyên chứng minh Ban Đại Diện Phật Giáo Quận Phú Nhuận
  • Nguyên phó ban Đại Diện Phật Giáo Quận Phú Nhuận
  • Nguyên chánh thư ký nhiệm kỳ III, IV, V, VI Ban Đại Diện Phật Giáo quận Phú Nhuận
  • Trụ Trì Chùa Phú Long, Quận Phú Nhuận.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa Thượng đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc 18 giờ 00 ngày 26/02/2022 (nhằm ngày 26/01/ Nhâm Dần) tại phương trượng Chùa Phú Long, Số 62A Huỳnh Văn Bánh, phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

* Trụ thế :   78   năm

* Hạ lạp  :   50   năm

  • Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 14 giờ 00 – Ngày 27/02/2022 (27.01.Nhâm Dần)
  • Kim Quan được tôn trí tại  Chùa Phú Long, Số 62A Huỳnh Văn Bánh, phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
  • Lễ viếng bắt đầu lúc 18 giờ 00 Ngày 27/02/2022 (27.01.Nhâm Dần)
  • Lễ truy niệm và cung tống kim quan chính thức cử hành lúc 07 giờ 00. Thứ Năm – Ngày 03/03/2022 (mùng 01 tháng 02 năm Nhâm Dần) sau đó trà tỳ tại Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.