PSO – Được sự ủy nhiệm của HT. Thích Trí Quảng – Viện trưởng Học viện PGVN tại TP. HCM, chiều ngày 26/09/2019, TT. Thích Viên Trí – Phó viện trưởng HVPGVN làm trưởng đoàn, cùng Chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện, Giảng viên, Tăng Ni sinh các Khóa kính viếng lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên – Nguyên Ủy viên Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Chứng minh PBNGTƯ, Nguyên Ủy viên BTS Thành hội PG TP.HCM, Phó Ban Thường trực Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương viên tịch.

TT. Thích Viên Trí trưởng đoàn, TT. Thích Phước Đạt – đồng Phó viện trưởng HVPGVN hướng dẫn phái đoàn đến trước án tiền cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật và dâng lời ai điếu lên giác linh Ni trưởng.

Tiếp theo, phái đoàn thắp nén tâm hương tưởng niệm giác linh Ni trưởng, nguyện cầu Ni trưởng sớm Cao đăng Phật quốc. TT gửi lời phân ưu chia buồn cùng môn đồ pháp quyến.

Chư Tôn đức Ni giảng viên Học viện thọ tang và hữu nhiễu kim quan Ni trưởng

Chư Tôn đức HĐĐH Học viện ký sổ tang lưu niệm

Ban TT-TT Ni giới Hệ phái

 

 

The post TP.HCM: Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo viếng lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.