PSO – Sáng ngày 19/9/2022 (nhằm ngày 24/8/Nhâm Dân), tại Quan Âm tu viện (quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ chung thất Ni trưởng Thích nữ Như Giác, viện chủ Quan Âm tu viện.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư HT. Thích Như Niệm, Ủy viên TT HĐCM; HT. Thích Như Tín, HT. Thích Tịnh Hạnh, đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS PG thành phố; HT. Thích Thiện Tánh, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát TƯ; HT. Thích Huệ Minh – Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ TƯ; HT. Thích Thanh Hùng – Uỷ viên TT HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯ; HT. Thích Huệ Trí – Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Pháp chế TƯ; cùng chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS, Văn phòng 2 TƯ, chư Tôn đức các ban ngành, viện TƯ, chư Tôn đức BTS Phật giáo TP.HCM.

Về phía BTS GHPGVN quận Phú Nhuận có sự tham dự của TT. Thích Minh Nhựt, Trưởng BTS GHPGVN quận; TT. Thích Giác Trí, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN quận; chư Tôn đức Ban thường trực Phật giáo quận; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn TP.HCM và đông đảo Phật tử gần xa đồng tham dự.

Để tưởng nhớ đến công hạnh của cố Ni trưởng Thích Nữ Như Giác, HT. Thích Giác Dũng, đại diện môn phong pháp quyến miền Vĩnh Nghiêm đã cung tuyên tiểu sử và có đôi lời tưởng niệm cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng; tiếp sau đó chư Tôn đức Giáo phẩm đã thắp nén tâm hương nguyện cầu Giác linh cố Ni trưởng cao đăng Phật quốc.

Thay lời cho môn đồ tứ chúng, Ni sư Thích Nữ Huệ Đức đã dâng lời cảm niệm Ân sư và tác bạch cúng dường trai Tăng để hồi hướng công đức lên Giác linh cố Ni trưởng trong ngày Lễ chung thất.

Ban đạo từ, HT. Thích Như Niệm đã tán thán tinh thần tri ân báo ân của môn nhơn tứ chúng; đồng thời, mong tứ chúng noi theo gương Thầy Tổ tinh tấn tu tập, hoằng pháp lợi sanh…đây chính là thực hiện trọn vẹn tinh thần “Tôn Sư trọng Đạo” của người con Phật.

Ban TTTT quận Phú Nhuận